fotofamiliemediationnalatenschap.jpg

Nalatenschapsmediation

Een overlijden van een dierbaar familielid en het gemis is al heftig genoeg. Helaas kan dit verdriet ingehaald worden door stress en zelfs ruzie, omdat het niet lukt om het nalatenschap (woning, inboedel, geld, sieraden, voertuigen) te verdelen. Nalatenschapsmediation van Mayet Mediators is hierbij de oplossing. Concreet, haalbaar en met een duidelijke procedure – Het is zelfs mogelijk om onze bemiddeling te vragen bij de boedelverdeling in de woning van een overledene. We maken een concrete boedelverdeling en bemiddelen ter plaatse.  

Wat mag je verwachten bij nalatenschapsmediation?

Intakegesprek en plan van aanpak – Na een intake met de erfgenamen en ieders commitment om er met mediation uit te komen, volgt een plan van aanpak en starten we het mediationtraject. We onderzoeken of het mogelijk is om in overleg toch tot een goede en eerlijke afwikkeling te komen.

Oplossingsgericht met ruimte voor familiesysteem – Met nalatenschapsmediation gaan we oplossingsgericht te werk. Hoe complexer het geschil, hoe meer gesprekken nodig zijn om tot een goede oplossing te komen.

Procesbegeleider – De Mayet Mediator ondersteunt het proces, zodat je het niet alleen hoeft te doen.  Wanneer een oplossing wordt bereikt, leggen we dit vast in een vaststellingsovereenkomst of in een akte van verdeling.

Vragen over nalatenschapsmediation?

Laat je gegevens achter en we nemen spoedig contact met je op.

Ruzie om de verdeling van de nalatenschap

Het verdelen van een erfenis is een lastige klus. Spanning en emoties en verschillende belangen kunnen tot ruzie en onenigheid leiden. Je wilt niet voor de kantonrechter eindigen om de boedel te laten bepalen. Mayet Mediators zorgen ervoor dat een mediationtraject een relatief snel proces is dan vechten bij de notaris of voor de rechter.

Mede vanwege de vertrouwelijkheid, de meestal lagere kosten en het feit dat je met elkaar om tagel zit, kan de onderlinge relatie eerder verbeteren in plaats van deze slechter te maken. Ook kunnen in mediation betere oplossingen naar voren komen dan bijvoorbeeld bij de rechter. Mayet Mediators helpen jullie om een goede boedelbeschrijving te maken. We hebben voldoende kennis van het erfrecht en kunnen op een objectieve manier de erfgenamen begeleiden. 

Niet iedereen die overlijdt heeft een erfenis,  of heeft hij een executeur testamentair aangewezen. Soms is het moeilijk te achterhalen wie recht heeft op wat. Mayet Mediators werken met de familieleden, erfgenamen en op verzoek van de familie ook met specialisten samen, zoals de notaris, de accountant of estate planner. Op deze wijze kunnen de erfgenamen oplossingen voor de bepaling van de boedel en de afwikkeling van de boedel vinden en vastleggen.

Boedelverdeling: Ruzie om de juwelen en het antiek

Eerst het spel - dan de knikkers..... Eerlijk zullen we alles delen....

Als eerste zullen wij jullie vragen om een lijst te maken met de te verdelen spullen. Mét elkaar, zodat iedereen het eens is met de inhoud van de inboedel. Daarbij is het belangrijk dat er niets voortijdig wordt weggenomen. Samen met de erfgenamen zullen wij een of meerdere methodes bespreken over hoe de boedelverdeling verdeeld en verrekend gaat worden. Daarbij zullen wij ook de rol van de schoonfamilie bespreken, de zogenaamde koude kant.

Een methode kan zijn om open huis te houden. Met elkaar wordt de inboedellijst gemaakt. Soms kan de verdeling met gesloten beurzen, soms is een taxatie nodig. Dit proces wordt door ons bemiddeld. Soms kiezen erfgenamen ervoor om op bepaalde spullen in te tekenen. Ieder maakt een eigen lijstje, of er worden kleuren stickers geplakt op de betreffende items van de erfenis. Zo wordt bepaald hetgeen een ieder het liefste wil krijgen uit de boedel. Tijdens de bemiddeling gaan we op deze wijze alle items af. Tenslotte is er het principe van de veiling. Je kunt onderling een veiling houden, of bepaalde stukken openbaar veilen.

Ben je erfgenaam, en is er spanning rondom de verdeling ontstaan? Hoop je een ruzie om de erfenis te voorkomen? Neem dat bijtijds contact met ons op, download ons informatieboekje en maak een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek.

Een overlijden van een dierbare is al erg genoeg

Voordelen van nalatenschapsmediation:

Mayet Mediators bieden goede bijstand aan alle betrokken familieleden. Neutraal en ook betrokken. We brengen structuur en duidelijkheid voor alle betrokkenen. Hieruit volgt een zorgvuldig besluitvormingsproces. Op deze manier kunnen we voorkomen dat overleg over de verdeling van een nalatenschap een afrekening van emotionele rekeningen uit het verleden wordt.

Een beoogd executeur-testamentair is soms niet voor alle betrokkenen deskundig of neutraal genoeg. En een notaris maakt wel een akte van verdeling op, maar het is niet zijn kerntaak om onmin tussen de erfgenamen op te lossen. Om toch een zakelijke regeling te krijgen begeleiden wij de verdeling van de erfenis met verstand van zaken en meestal met behoud van de familiaire relaties.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!