s5.jpg

Belastingaangifte na een scheiding regelen

Voor ons is naast de mediation van de scheiding ook nazorg belangrijk. Daarom is het mogelijk dat onze Mayet specialisten de belastingaangifte van beiden verzorgen over het jaar van de scheiding. In deze belastingaangifte is de keuze van fiscaal partnerschap een belangrijk uitgangspunt, waarna de hypotheekrenteaftrek, de verkoop of toedeling van de eigen woning, de bepaling van de eigen woning reserve en de overige aftrekposten volgen.

Fiscale gevolgen van een scheiding

Omdat een scheiding ook fiscale gevolgen heeft, bespreken wij tijdens de mediation de verschillende fiscale onderwerpen. Zodat aan de voorkant zaken goed kunnen worden ingeregeld en vastgelegd in het scheidingsconvenant. En ook bij de belastingdienst zelf.

We bespreken bijvoorbeeld de verdeling en verrekening in het jaar van de scheiding, het fiscale partnerschap, hoe de hypotheekrente aftrek wordt verdeeld. De gevolgen van de verkoop of toedeling van de eigen woning, de overwaarde en de fiscale eigen woning reserve.

Ook de verdeling van levensverzekeringen, de eventuele fiscale gevolgen van afkoop of toedeling. Tenslotte wordt ook een fiscaal hoofdstuk gewijd aan de toedeling van de onderneming, aandelen in de BV en de fiscale afrekening.

Natuurlijk maken we ook de alleenstaande ouder kortingen en toeslagen inzichtelijk. Op deze wijze zijn jullie in staat om duidelijke afspraken over de fiscale consequenties van een scheiding te maken.

Voorlopige aanslag na scheiding

Een voorlopige aanslag is een verrekening op voorhand van de te betalen inkomstenbelasting en de door de werkgever ingehouden loonbelasting.

Meestal betreft het een voorlopige teruggave. Het betreft vaak de fiscale aftrekposten, die na een scheiding kunnen veranderen. Een belangrijke aftrekpost betreft de eigen woning. Bij welke partner wordt de hypotheekrente afgetrokken en wanneer wijzigt dit, wanneer bijvoorbeeld de ander verhuist. Je wilt voorkomen dat de een te veel heeft teruggekregen en moet terugbetalen en de ander juist een teruggave mist.

Ook zijn er extra heffingkortingen na een scheiding, die kunnen leiden tot een voorlopige teruggave. Wanneer er sprake is van het betalen en ontvangen van partneralimentatie, dan leidt dat bij de betaler tot een aftrekpost en bij de ontvanger tot een aanslag.

We rekenen dit met jullie door, zodat er duidelijke afspraken over gemaakt worden.

Kindgebonden budget

De toeslagen kunnen veranderen. Waar heb je recht op, en met welk toetsinkomen kun je rekenen. Ook een toeslag is een voorschot en wordt achteraf gecorrigeerd. Het ontvangen van te hoge toeslagen kan zelfs leiden tot een belastingschuld. Dat wil je natuurlijk bij een scheiding voorkomen.

Als alleenstaande ouder is er meestal recht op een verhoogde uitkering van het kindgebonden budget. De zogenaamde alleenstaande ouderkop. We rekenen alle toeslagen voor jullie door en verwerken deze in het netto besteedbaar inkomen van het financieel scheidingsrapport.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!