4988_mayet-56.jpg

Preventieve mediation

Voorkomen is beter dan genezen

Het in de voorfase van een samenwerking elkaar goed in de ogen aankijken en de belangrijkste onderwerpen over de samenwerking goed doorspreken. Het gaat dan niet alleen om feitelijke informatie, zoals contractuele bedingen maar vooral om de mensenlijke samenwerken. Een goed verbindend gesprek de diepte in over drijfveren, passie en verwachtingen van elkaar. Preventieve mediation vergroot de kans in samenwerkingsvormen op succes. Zodat een contract ook écht een samenwerkingscontract is, en niet een orrlogsdocument waarin vooral staat hoe je uit elkaar gaat. 

Positief proces van teamontwikkeling
Conscious Contract
Transparant en toekomstgericht

Preventieve mediation voor ondernemers

Mayet Mediators zijn gedreven door verbindende communicatie, van hart tot hart. Dat gaat niet alleen over cijfertjes en feiten. Het gaat vooral ook om het voorkomen van conflicten of spanningen.

Daarom begeleiden Mayet Mediators ondernemers, besturen en andere samenwerkingsverbanden. Noem het preventieve mediation. Daar waar mensen veel met elkaar te maken hebben is het extra belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan over behoeften, verwachtingen, verlangens, doelen. Immers je gaat voor een langere termijn samenwerken. Zo begeleiden we vennoten (v.o.f) en compagnons in een maatschap, directieteams, besturen (denk ook aan kerkelijke besturen en andere vrijwilligersorganisaties).

Preventieve mediation gaat over welke verbinding je met elkaar aan gaat en hoe je erover communiceert met elkaar. Op welke wijze je ook moeilijke gesprekken in de toekomst voert. Over ieders stijl van communiceren en karakter. Over taken en verantwoordelijkheden, kansen en risico's. Over het strategisch plan en de uitvoering ervan. Deze afstemming leggen we vast in een startdocument en is daarmee ook een psychologisch contract dat je met elkaar afsluit. Op deze manier is een langdurige en vruchtbare samenwerking gegarandeerd!

We begeleiden op deze wijze teams ook door de tijd heen. Het is mogelijk om evaluatiebijeenkomsten vast te leggen of mee te denken over organisatie- en teamontwikkeling. 

Investeer in een vruchtbare en langdurige samenwerking! Neem met ons contact op, dan maken we een gratis kennismakingsafspraak.

Teamontwikkeling met preventieve conflicthantering

Onvrede in een team kan ineens een enorm item worden op de werkvloer. Bijvoorbeeld wanneer medewerkers aangeven dat zij zich onjuist bejegend voelen, dat samenwerking niet meer op gelijkwaardige basis gebeurt. Soms is een vertrouwenspersoon ingeschakeld, omdat er sprake is van ongewenst gedrag van collega’s. De vraag die voorligt is op welke manier pak je dat effectief aan, met behoud van de medewerkers. Het liefst voorkom je dat het zover oploopt dat de een of de ander zich al moet ziek melden.

Een traject van preventieve mediation en teamontwikkeling is altijd maatwerk. Zo kunnen we verschillende methodieken inzetten. Wellicht is er eerst een herstelgesprek nodig in het team.

Onze preventieve trajecten van teamontwikkeling zorgen voor een proces waarin een team weer ectiever en efficiënter wordt. Daarmee leggen we focus op het verbeteren van de prestaties, onderlinge communicatie, samenwerking en algemene effectiviteit van het team. Dit leidt tot: 

  • Verbeterde communicatie: Training kan teamleden helpen effectiever met elkaar te communiceren, waardoor misverstanden en conflicten verminderd worden.
  • Versterkte samenwerking: Teamontwikkelingstraining kan de teamgeest vergroten en teamleden helpen beter samen te werken, wat leidt tot een grotere productiviteit.
  • Betere probleemoplossing: Teams leren technieken voor het identificeren en oplossen van problemen, wat hun vermogen om uitdagingen aan te pakken verbetert.
  • Ontwikkeling van leiderschap: Training kan helpen bij het identificeren en ontwikkelen van leiderschapspotentieel binnen het team, waardoor de teamdynamiek wordt verbeterd.
  • Verhoogde teameffectiviteit: Door teamontwikkeling kunnen teams hun doelen efficiënter en met meer voldoening bereiken.
  • Reductie van conflicten: Teamontwikkelingstraining kan conflicthanteringstechnieken aanbieden om de impact van interne conflicten te verminderen.
  • Verbeterde besluitvorming: Training kan teams voorzien van tools en processen om betere beslissingen te nemen.

Het volgen van een teamontwikkelingstraining bij Mayet Mediators staat voor verbeterde prestaties van het team. Het draagt bij aan een verbeterde werksfeer en het draagt bij aan het succes van de organisatie. Zo helpen Mayet Mediators bij het bouwen van sterke en cohesieve teams die effectiever kunnen samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Pre-contractuele mediation

Conscious Contract

In de precontractuele fase onderhandel je met elkaar, met de beste intenties, naar een contract. Op welke wijze wil je samenwerken? Of wordt een contract gejuridiseerd en heb je het met elkaar helemaal niet meer over de inhoud? Een gevaar in deze fase is een wegzakkend totstandkomingsvermogen bij een van de partijen. Het gaat tijdens de contractbesprekingen alleen nog maar over wat er allemaal mis kan gaan.

Precontractuele mediation van Mayet Mediators houdt in dat onderhandelingen onder leiding van de mediator zodanig gevoerd worden dat het gaat over hoe je wilt samenwerken. Onuitgesproken belangen van alle partijen kunnen doordoor benoemd worden. Er komt ruimte om gezamenlijke doelen te formuleren. De onderhandelingen vinden daardoor vanaf het begin plaats op basis van partnergelijkwaardigheid.

Hierdoor worden samenwerkingsovereenkomsten duurzaam. Het betekent niet dat moeilijke onderwerpen worden vermeden. Ook ingewikkelde financiële constructies, grote financiële belangen op basis van een dialoog. Dit maakt dat juridisch gedoe naar de achtergrond kan, omdat er onderhandeld wordt op basis van wat je met elkaar wilt bereiken. Op deze wijze ontstaat er een conscious contract, waar alle partijen achter kunnen staan.

Benieuwd of het inhuren van een Mayet Mediator voor de begeleiding van onderhandelingen wat voor jullie is? Neem gerust contact op voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek.

Meer over preventie mediation

Preventieve mediation is een breed begrip. Daarom hebben we nog een aantal verdiepende pagina's. 

Conflict coaching

Heb je moeite om als team in de prestatie-fase te komen omdat er teveel irritaties of onduidelijkheden zijn? Maar is er nog geen ruzie en is mediation daarom een te "zwaar" traject? Dan is een traject van Conflict-coaching een goede optie.

Veelgestelde vragen

Nadat een “letter van intent” is gesloten (non-disclosure overeenkomst) start de onderhandelingsface (contractfase). Na een intake met de betrokken partijen starten we met een planning van een aantal bijeenkomsten. We streven er naar om de contractfase maximaal 3 maanden te laten duren. Tijdens de besprekingen wordt met name ieders behoefte getoetst, mogelijke problemen besproken en besproken wat belangrijk is in de samenwerking. Het juridische deel is ondergeschikt geworden op deze wijze. Er volgt een maatwerk contract waarin alle zaken zijn opgenomen die voorwaardelijk zijn voor een goede en efficiënte samenwerking, in begrijpelijke Nederlandse taal.

Mayet Mediators zijn mensen-mensen en daardoor bruggenbouwers bij  onderhandelingen.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!