2037_mayet-66.jpg

Conflict coaching

Effectieve begeleiding

Mayet Mediators  begeleiden of coachen teams in een samenwerkingsprobleem. Bij conflict coaching komen de onderlinge interacties, de communicatie en samenwerking aan de orde. Dit kan leiden tot een constructievere samenwerking, teambuilding, efficiënte samenwerking en meer onderling begrip.

Daarom kies je voor conflict coaching

Naast het coachen van een team, coachen we ook individueel. We zijn transformationele coaches. Door middel van communicatie- en mentale modellen empoweren we je naar meer persoonlijke effectiviteit en het nemen van persoonlijk leiderschap. Mayet Mediators zijn gecertificeerde conflict coaches bij het ADR-register (Full Certified Conflict Coaches). We kiezen voor altijd voor een informele rol en setting. Ieder coachtraject is persoonlijk en maatwerk.

Vragen over conflict coaching?

Laat je gegevens achter en we nemen spoedig contact met je op.

Conflict Coaching en Teamontwikkeling

Willen jullie de onderlinge samenwerking verbeteren? 

Kies dan voor een maatwerk traject van teamontwikkeling. Na een duidelijk intakegesprek formuleren we en plan van aanpak, altijd maatwerk en duidelijke aan de leer/veranderdoelen. Altijd in een veilige setting.

Wij werken vanuit de methode van de Verbindende Communicatie van Marshall Rosenberg. Onze trainingen hebben daarmee transformatief uitgangspunt. We werken daarbij met verschillende werkvormen, meestal gebaseerd op communicatiemodellen, interventiemethodieken, conflictstijlen en voorkeursgedrag aan de hand van ieders karakter en persoonlijkheid. Persoonlijke effectiviteit, assertiviteit en persoonlijk leiderschap zijn kernmethoden.

(Mogelijke) Conflicten leiden tot innovatie. Als op een goede manier met meningsverschillen wordt omgegaan, draagt dat bij aan de ontwikkeling van zowel de organisatie als de medewerkers. Geen toedekkend harmonie model dus. Een goed conflict helpt bij het vinden van creatieve oplossingen, nieuwe wegen en draagt bij aan duurzame verandering. Dat vraagt een goed (pro-actief) conflictmanagement. Dat start bij een visie, het formuleren van passende competenties, reflectie en uiteindelijk daar waar nodig coaching en training.

Onze trajecten van Teamontwikkeling zijn bij uitstek een positief proces, samenwerking in een goede sfeer. Voor ons is belangrijk dat de deelnemers moe en voldaan van de intensieve dag naar huis gaan, en tegelijkertijd blij, positief en een heleboel nieuwe bagage de dag beleven. Zo dragen we bij aan vernieuwing, verandering en groei.

Tenslotte is voor ons de borging daarbij ook belangrijk. We leren de deelnemers geen kunstje, maar kunstenaar zijn. 

Verschil tussen mediator en conflict coach

Conflictcoaching is informeler dan een mediation proces. De conflictcoach kan er zijn voor een partij, en is niet per definitie neutraal of onpartijdig. Afhankelijk van de doelstelling kan een maatwerk proces opgestart worden, waarbij de conflictcoach individuele begeleiding doet, samen kijken naar wat belangrijk en nodig is in het conflict voor die persoon. De conflictcoach kan ook een gezamenlijk project begeleiden, waardoor samenwerking en conflictstijlen inzichtelijk worden.

Conflictcoaching is een vorm van coaching die specifiek gericht is op het helpen van individuen, teams of organisaties bij het omgaan met conflicten op een constructieve manier. Wat uniek is aan conflictcoaching zijn de volgende aspecten:

1. Focus op conflictoplossing: Conflictcoaching richt zich op het helpen van mensen bij het begrijpen, beheren en oplossen van conflicten. Het doel is om conflicten om te zetten in kansen voor groei en verbetering, in plaats van destructieve escalatie.

2. Individuele aandacht: Conflictcoaching is vaak een één-op-één proces, waarbij de coach zich richt op de specifieke behoeften en uitdagingen van de cliënt. Dit is anders dan conflictbemiddeling of -mediatie, waarbij een derde partij betrokken is bij het oplossen van het conflict tussen twee of meer partijen.

3. Empowerment en zelfreflectie: Conflictcoaches helpen cliënten om zelfbewustzijn te ontwikkelen over hun reacties op conflicten, communicatiestijlen en emotionele triggers. Ze moedigen cliënten aan om hun eigen rol in het conflict te erkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties.

4. Op maat gemaakte aanpak: Conflictcoaching is flexibel en past zich aan aan de unieke behoeften van de cliënt. Dit kan inhouden dat de coach verschillende technieken en benaderingen gebruikt, afhankelijk van de aard en de ernst van het conflict.

5. Preventie en vaardigheidsopbouw: Naast het oplossen van bestaande conflicten, richt conflictcoaching zich vaak op het opbouwen van conflictvaardigheden en het voorkomen van toekomstige conflicten. Dit kan de algemene communicatie en samenwerking verbeteren.

6. Vertrouwelijkheid: Conflictcoaching wordt meestal uitgevoerd in een vertrouwelijke setting, waarbij de privacy van de cliënt wordt gerespecteerd. Dit moedigt openheid en eerlijkheid aan.

7. Ondersteuning bij emotionele aspecten: Conflictcoaching kan zich ook richten op het omgaan met de emotionele impact van conflicten. Cliënten leren omgaan met stress, woede, angst en andere emoties die vaak gepaard gaan met conflicten.

8. Duurzaamheid: Het doel van conflictcoaching is niet alleen om onmiddellijke conflicten op te lossen, maar ook om duurzame oplossingen en vaardigheden te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan langdurige verbeteringen in de omgang met conflicten.

Conflictcoaching is uniek omdat het zich richt op het individu, gericht is op conflictoplossing en preventie, en een flexibele, op maat gemaakte aanpak hanteert om mensen te helpen beter om te gaan met conflicten in hun persoonlijke en professionele leven.

Kortom: Persoonlijke effectiviteit, alleen én / of in het team

We coachen naar op persoonlijke effectiviteit en persoonlijk leiderschap, alleen en/of in het team. We geloven erin dat een team met een groot onderling vertrouwen en verbinding de individule leden draagt en als team tot effectieve samenwerking komt. Dat iedereen verantwoordelijkheid durft te nemen en kan kijken naar zijn eigen aandeel in het geheel. Dat er op een verbindende manier wordt gecommuniceerd en moeilijke onderwerpen niet langer meer worden vermeden. Zo wordt het team ook zorgzaam voor elkaar.

Het effect:

1. Betere communicatie: Effectieve teamleden zijn in staat om duidelijk te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Ze luisteren actief naar anderen en kunnen hun ideeën en standpunten op een begrijpelijke manier overbrengen. Dit draagt bij aan een soepele samenwerking binnen het team.

2. Probleemoplossend vermogen: Persoonlijke effectiviteit omvat vaak het vermogen om problemen op te lossen en beslissingen te nemen. Teamleden die sterk zijn in deze vaardigheden kunnen snel en doeltreffend reageren op uitdagingen en obstakels, waardoor het team efficiënter kan werken.

3. Zelfmanagement: Effectieve teamleden kunnen hun tijd en middelen goed beheren. Ze zijn in staat om prioriteiten te stellen, deadlines te halen en zichzelf te organiseren. Dit helpt het team om projecten op schema te houden en doelen te bereiken.

4. Empathie en samenwerking: Persoonlijke effectiviteit omvat ook het vermogen om goed met anderen samen te werken. Teamleden die empathisch zijn, begrijpen de behoeften en zorgen van hun collega's en kunnen effectief samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

5. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: In een teamomgeving kunnen onverwachte veranderingen en uitdagingen optreden. Effectieve teamleden zijn flexibel en kunnen zich snel aanpassen aan nieuwe situaties en eisen.

6. Leiderschap: Sterke persoonlijke effectiviteit kan ook leiderschapscapaciteiten omvatten. Een teamlid dat effectief is in leiderschap kan anderen inspireren, motiveren en leiden naar succes.

7. Positieve houding en motivatie: Een positieve en gemotiveerde houding is besmettelijk in een teamomgeving. Teamleden die gemotiveerd zijn en een positieve instelling hebben, kunnen anderen inspireren en het team enthousiast houden.

8. Zelfreflectie en groei: Effectieve teamleden zijn bereid om zelfreflectie toe te passen en continu te groeien. Ze leren van hun ervaringen en feedback en streven ernaar hun vaardigheden voortdurend te verbeteren.

Persoonlijke effectiviteit en leiderschap draagt bij aan een gezonde teamdynamiek en kan leiden tot betere resultaten en prestaties van het team als geheel. Het stelt teamleden in staat om effectiever samen te werken, problemen op te lossen en doelen te bereiken.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!