2176_mayet-67.jpg

Zakelijke mediation

Ontdek de kracht van zakelijke mediation als oplossing voor een zakelijk conflict. Zakelijke mediation biedt een effectieve en professionele manier om geschillen te beslechten. Bespaar tijd en geld terwijl je met elkaar werkt aan duurzame oplossingen. Kies voor zakelijke mediation en bevorder een harmonieuze werkomgeving. Neem contact met ons op voor een gratis intakegesprek !en een spoedige start van een succesvol bemiddelingstraject

Experts in zakelijke geschillen
Transformationele mediation
Doortastend en betrokken

Wat is zakelijke mediation

Waarom schakel je een zakelijke mediator in?

De zakelijke mediation van Mayet Mediators is een gestructureerd proces, waarbij wij als neutrale en professionele mediator worden ingeschakeld om conflicten binnen een zakelijke omgeving op te lossen. Lees hier waarom je beter een mediation traject opstart bij een zakelijk geschil.

 • Zakelijke mediation is een flexibele en efficiënte benadering om tot een win-winoplossing te komen. 
 • Het doel van een mediationproces is om de betrokken partijen te begeleiden bij het identificeren van hun belangen, het communiceren van hun standpunten en het vinden van gezamenlijke overeenkomsten die hun zakelijke relaties kunnen herstellen.
 • Wanneer een zakelijk geschil escaleert, kunnen emoties hoog oplopen en communicatie verstoord raken. Zakelijke mediation biedt een gestructureerde omgeving waarin de betrokken partijen in een vertrouwelijke setting met elkaar kunnen spreken. 
 • De mediator fungeert als een onpartijdige derde, die de discussies faciliteert en de focus legt op het vinden van gemeenschappelijke grond.
 • Door open communicatie aan te moedigen en alle perspectieven te respecteren, helpt zakelijke mediation bij het bevorderen van begrip tussen de partijen en het zoeken naar creatieve oplossingen.
 • Met mediation kunnen conflicten sneller worden aangepakt, waardoor de bedrijfsactiviteiten niet onnodig worden verstoord. Bovendien zijn de kosten van mediation doorgaans lager dan die van een gerechtelijke procedure, waardoor het een kosteneffectieve keuze is voor bedrijven van elke omvang.

Kortom: zakelijke mediation is een waardevol instrument voor het oplossen van conflicten in een zakelijke omgeving. Het stelt bedrijven in staat om constructief om te gaan met geschillen, relaties te behouden en de productiviteit te waarborgen. Neem nu contact met ons op als u zoekt naar een oplossing.

Verdiepende pagina's zakelijke mediation

Gerelateerde pagina's van zakelijke mediation en onze dienstverlening op dit gebied.

Hoe werkt zakelijke mediation?

Werkwijze zakelijke mediation

Mayet Mediators werken bij een zakelijke mediationproces in een gestructureerde en stapsgewijze aanpak. Op deze manier wordt snel helder hoe de conflicten binnen een organisatie op te lossen en de bedrijfsrelaties te herstellen. Wij volgen daarbij een stappenplan. Op deze manier is de opbouw van mediationproces bij zakelijke conflicten zeer effectief.

 1. Kennismaking en voorbereiding. Nadat er contact is opgenomen en alle betrokken partijen akkoord zijn met de mediation, plannen we met ieder een vertrouwelijk en individueel kennismakingsgesprek in. Dit biedt de gelegenheid om hun perspectieven, zorgen en doelstellingen te begrijpen zonder afleidingen of confrontaties. We leggen tegelijkertijd uit hoe het mediationproces werkt en wat je kunt verwachten. Als alle partijen akkoord gaan, wordt een mediationovereenkomst getekend om de vertrouwelijkheid en vrijwillige deelname te waarborgen.
 2. Gezamenlijke mediationgesprekken. Vervolgens organiseren we gezamenlijke sessies waarbij alle betrokkenen samenkomen. We creëren een veilige omgeving waarin open communicatie wordt aangemoedigd en iedereen de kans krijgt om zijn standpunten te delen.
 3. Identificatie van belangen en standpunten. Mayet Mediators helpen de betrokken partijen om hun werkelijke belangen en behoeften achter de standpunten te ontdekken. Dit helpt bij het vinden van gemeenschappelijke grond en het zoeken naar oplossingen die aan alle zijden tegemoetkomen.
 4. Onderhandeling en overeenkomst. Met de identificatie van mogelijke oplossingen beginnen we met de onderhandelingsfase. Wij faciliteren deze onderhandelingen en helpen bij het opstellen van een bindende overeenkomst die de belangen van alle partijen weerspiegelt.
 5. Afsluiting. Zodraeenakkoord is bereikt, worden de overeengekomenvoorwaardenvastgelegd in eenschriftelijkeovereenkomst. Dezewordtdoorallepartijenondertekend, waarmeehetmediationprocesformeelwordtafgesloten.

Heeft jouw bedrijf te maken met een conflict dat een effectieve en snelle oplossing vereist? Onze professionele zakelijke mediators staan klaar om je te begeleiden bij het mediationproces. Neem contact op voor een oriëntatiegesprek.

Een zakelijk conflict oplossen

Een zakelijk conflict kan een aanzienlijke impact hebben op de productiviteit en het succes van een bedrijf. Gelukkig biedt zakelijke mediation een effectieve manier om conflicten op te lossen en de bedrijfsrelaties te herstellen. Bij Mayet Mediators begrijpen we hoe belangrijk het is om geschillen op een constructieve en duurzame manier aan te pakken. Je hoedt er niet alleen voor te staan. We bieden een duidelijk mediationproces om tot een oplossing te komen.

 1. Neutrale bemiddeling. Mayet Mediators fungeren als onafhankelijke en neutrale derden. Wij hebben geen belang bij de uitkomst van het conflict en zullen altijd objectief blijven tijdens het proces.
 2. Gestructureerde aanpak. We hanteren een stapsgewijze aanpak om het conflict systematisch te benaderen. Hierbij zorgen we ervoor dat alle belangrijke aspecten van het geschil worden aangepakt.
 3. Open communicatie. In onze sessies bevorderen we een open en respectvolle communicatie tussen alle betrokken partijen. Dit helpt om misverstanden te verminderen en verbetert de kansen op een succesvolle oplossing.
 4. Belangenidentificatie. We helpen alle partijen om hun werkelijke belangen en behoeften achter de standpunten te ontdekken. Dit helpt om de kern van het conflict te begrijpen en maakt het mogelijk om oplossingen te vinden die aan ieders behoeften voldoen.
 5. Creatieve oplossingen. Onze mediators moedigen het genereren van creatieve oplossingen aan. Dit stelt de betrokken partijen in staat om gezamenlijk unieke en op maat gemaakte oplossingen te bedenken die in een gerechtelijke procedure misschien niet mogelijk zouden zijn.
 6. Bindingsovereenkomst. Zodra er een overeenkomst is bereikt, helpen we bij het opstellen van een duidelijke en bindende overeenkomst. Dit document legt de afspraken en verplichtingen van alle partijen vast om verdere geschillen te voorkomen.


Wil je een zakelijk conflict oplossen en de harmonie binnen jouw bedrijf herstellen? 

Onze professionele mediators bij Mayet Mediators staan klaar om je te begeleiden naar een effectieve oplossing. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze zakelijke mediation jou kan helpen bij het vinden van een duurzame oplossing voor een ontstane kwestie of conflict.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!