Arbeidsmediation en de verstoorde arbeidsrelatie

zakelijke-mediation.jpg
02 July 2021
min. leestijd

De wet maakt het mogelijk om een arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. Dit wordt de g-grond genoemd, de redelijke grond. Artikel 7:669 lid 3 sub g BW zegt dat een arbeidsverhouding zodanig verstoord is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

De verstoorde arbeidsrelatie moet daarbij wel zo ernstig en duurzaam zijn, dat een voortzetting in redelijkheid niet verwacht kan worden. Een van de voorwaarden is dat de verstoorde arbeidsverhouding niet door de werkgever moet zijn veroorzaakt. Daarnaast heeft de werkgever de plicht om moeite te doen of herstel van de arbeidsovereenkomst mogelijk is. De rechter zal altijd beoordelen of de werkgever voldoende inspanningen heeft gedaan om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Zijn er voldoende oplossingen gezocht of mogelijkheden geboden aan de werknemer om verder te kunnen werken? Kan een werknemer bijvoorbeeld worden overgeplaatst binnen de onderneming? Tenslotte is het van belang om te onderzoeken met wie de arbeidsrelatie is verstoord. Het Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden wees op 2 september 2016 een ontbindingsverzoek op grond van een verstoorde arbeidsrelatie af, omdat de leidinggevende waarmee werknemer een geschil had, was vertrokken, terwijl werknemer bereid was om in een andere vestiging te gaan werken. Artikel 7:669 BW vereist niet dat een mediationtraject moet zijn doorlopen voordat een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. In de jurisprudentie is evenwel een duidelijke lijn zichtbaar dat door kantonrechters grote waarde wordt gehecht aan mediation en dat een ontbindingsverzoek op de g-grond steeds vaker wordt afgewezen als géén mediationtraject is doorlopen. Daarmee wordt arbeidsmediation een belangrijk voorportaal voor ontbinding arbeidsovereenkomst op g-grond. Ondernemer of HR-medewerker: Wil je conflictdossier tegen het licht houden en advies krijgen wat wel een optie is en hoe? Neem gerust contact met ons op, dan kijken we geheel vrijblijvend welke mogelijkheden we kunnen bieden.

Lees hier meer over onze mediationtrajecten bij arbeidsconflicten.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!