Autisme – ASS en scheiding

kinderen-in-een-scheiding.jpg
02 July 2021
min. leestijd

Scheidingsmediation

Wij hebben inmiddels veel ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen met autisme die in een scheiding belanden of waarbij een of meerdere van de kinderen betrokken is met dezelfde diagnose autisme spectrum stoornis (ASS). In een scheiding van een “Auti-huwelijk” of “Auti-relatie” is vaak de communicatie tussen de partners en daarbij ieders beleving een groot probleem. Volwassenen en kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis hebben immers grote moeite om gedachten, gevoelens en emoties van anderen te begrijpen of te signaleren. In onze mediationtrajecten hebben wij alle aandacht voor de specifieke problematieken, werken we samen met de verschillende instanties en hulpverlening. We zorgen daarbij ook voor ieders onderhandelingsvaardigheid. Op deze manier begeleiden we jullie door de scheiding heen, van het moment waarop je het de kind(eren) wilt gaan vertellen tot het moment waarop de echtscheiding is voltrokken en beide ouders hun eigen weg willen gaan zoeken. Een echtscheiding brengt vaak het nodige teweeg, zo ook op financieel gebied. Waar heb je als alleenstaande ouder recht op wanneer je alleen achterblijft met een kind met een CIZ-indicatie. Zorg vraagt dan niet alleen om aandacht, maar ook om financiële bijstand en ondersteuning. Wij maken een financieel scheidingsrapport op, zodat iedereen precies weet waar hij of zij aan toe is.

Kinderen met autisme in een scheiding

Wij werken met een concreet en duidelijk ouderschapsplan en leggen we de afspraken extra goed vast. De hulpverlening wordt hierin, indien gewenst, helemaal betrokken. Kinderen ervaren een echtscheiding tussen beide ouders als een enorme ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Voor kinderen met autisme heeft zo’n echtscheiding eveneens een behoorlijke impact. Bij een echtscheiding is dit nog ingrijpender, omdat het hier gaat om beide ouders; ouders die hen vanaf hun geboorte begrip, geborgenheid, structuur, regelmaat, regels, veiligheid en vertrouwen hebben gegeven. De basis die elk kind – maar zeer zeker een kind met autisme in een scheiding – nodig heeft, maar dan ineens wegvalt. Wat betreft de omgangsregeling is het van belang om goede en duidelijke afspraken te maken. Een kind met autisme hecht aan duidelijkheid, regels en structuur. En tijdens een echtscheiding tussen beide ouders des te meer, want een kind ziet dat stukje “basis” en structuur wegvallen, omdat één van de ouders de “basis” (lees: ouderlijk huis) zal verlaten, om elders een nieuw onderkomen te betrekken.

Tips bij autisme en scheiding:

Projecteer de bijkomende emoties nooit op kind(eren), want een kind met ASS kan en heeft niets met de emoties van een volwassen ouder! Natuurlijk is een echtscheiding een emotionele en ingrijpende gebeurtenis, maar er zullen genoeg momenten en/of gelegenheden zijn om (volwassen) emoties te bespreken met anderen, maar laat een kind op dat niveau geen deelgenoot zijn. Een kind heeft zijn/haar eigen emoties/gevoelens en die zijn in dit geval een stuk belangrijker, dan de emoties van de scheidende ouder. Nazorg bij autisme - extra belangrijk Ook na de scheiding is het belangrijk om goede begeleiding, ondersteuning en aansturing voor de partner of het kind met autisme in stand te houden. Onze ervaring leert dat de scheiding niet alle problemen oplost, je blijft ouders van de kinderen en communicatie, beleving en afspraken maken wordt nog belangrijker. De meeste mensen geven ons aan dat de alleenstaande (autistische) ouder de opvoeding, zorg en aandacht van een kind met autisme als nog zwaarder ervaart, dan toen men nog samen was. Opvoedkundig blijft een kind met ASS een punt van constante zorg en aandacht. Elke verandering in het leven van een kind met ASS vraagt om de juiste aanpak en acceptatie.

Daarom regelen we een concreet nazorgtraject in, om de ouderschapsplan te evalueren, bij te stellen of te wijzigen als het moet. Lees hier meer over onze scheidingsbegeleiding.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!