Bestuursconflict oplossen met mediator

Mayet-77-scaled.jpg
01 May 2023
min. leestijd

Het kan gaan om meningsverschillen over beleid, persoonlijke geschillen, of gebrek aan communicatie tussen de bestuursleden. Deze conflicten kunnen niet alleen de efficiëntie van het bestuur belemmeren, maar ook de reputatie van de organisatie aantasten. Het is dus belangrijk om ze zo snel mogelijk op te lossen. Mediation kan een effectieve methode zijn om conflicten binnen een bestuur op te lossen. In deze blog leggen we uit wat mediation is, wat onze werkwijze is en hoe het kan helpen bij het oplossen van conflicten binnen een bestuur.

Waarom kiezen voor mediation bij een bestuursconflict?

Mediation is een proces waarbij wij als onpartijdige derde partij betrokken zijn bij het oplossen van een conflict tussen twee of meer partijen. Als registermediators faciliteren we de communicatie en begeleiden de partijen aan tafel bij het vinden van een oplossing voor het conflict. Het doel van mediation is om een oplossing te vinden die voor alle partijen acceptabel is, het beste alternatief. Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk, wat betekent dat de partijen zelf beslissen of ze willen deelnemen aan het proces en dat alles wat tijdens de mediation wordt besproken vertrouwelijk blijft. Mediation kan effectief zijn bij het oplossen van conflicten binnen een bestuur. Het kan de communicatie tussen bestuursleden verbeteren en hen helpen om elkaars standpunten beter te begrijpen. Het kan ook helpen om persoonlijke geschillen op te lossen en de relaties tussen bestuursleden te verbeteren. Dit kan uiteindelijk leiden tot een betere samenwerking binnen het bestuur en een meer efficiënt en effectief bestuur. Een ander voordeel van mediation is dat het minder tijdrovend en minder kostbaar kan zijn dan het oplossen van conflicten via de rechter. Het kan ook een meer duurzame oplossing bieden, omdat de partijen zelf betrokken zijn bij het vinden van een oplossing voor het conflict. Dit kan leiden tot meer betrokkenheid bij de uitvoering van de oplossing en minder kans op terugval in het conflict.

Werkwijze mediationproces

Het proces van mediation begint met een intakegesprek waarbij de mediator de partijen informeert over het proces en hen vraagt wat hun doelen zijn voor de mediation. Vervolgens organiseert de mediator een of meerdere sessies waarbij de partijen samen komen om het conflict te bespreken. Tijdens deze sessies faciliteert de mediator de communicatie en moedigt hij de partijen aan om hun standpunten te delen en naar elkaar te luisteren. De mediator helpt de partijen ook om mogelijke oplossingen te verkennen en een oplossing te vinden die voor alle partijen acceptabel is. Zakelijke mediation kan in verschillende situaties worden toegepast. Het kan worden gebruikt om een conflict op te lossen tussen bestuursleden, tussen bestuursleden en medewerkers of tussen bestuursleden en externe partijen zoals leveranciers of klanten. Daarbij gaat het om samenwerken, gezamenlijke belangen zoeken en een positief proces te creëren waarin het onderling vertrouwen herstelt en/of weer toeneemt. Conflicten zijn een onvermijdelijk onderdeel van het leven en worden vaak ervaren in verschillende contexten, waaronder professionele settingen, zoals het bestuur van een organisatie. Conflicten in het bestuur kunnen de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie beïnvloeden en hebben vaak een negatieve invloed op de persoonlijke relaties tussen bestuursleden. Mediation kan een effectieve methode zijn om deze conflicten op te lossen en de harmonie in het bestuur te herstellen. Mediation is een proces waarbij een onafhankelijke derde partij, de mediator, wordt ingeschakeld om het conflict tussen de betrokken partijen op te lossen. In het geval van een bestuur, kan de mediator worden ingehuurd om de communicatie tussen de bestuursleden te faciliteren en hen te helpen bij het vinden van oplossingen voor hun conflict. Het proces van mediation begint meestal met een kennismakingsgesprek tussen de mediator en de betrokken partijen. Tijdens dit gesprek worden de doelen van mediation vastgesteld en wordt besproken hoe het proces zal verlopen. De mediator zal de betrokken partijen begeleiden bij het identificeren van de onderliggende oorzaken van het conflict en hen helpen bij het vinden van gemeenschappelijke grond om tot een oplossing te komen.

Voordelen van mediation

Een van de voordelen van mediation is dat het proces vertrouwelijk is. Dit betekent dat alles wat tijdens de mediation wordt besproken, vertrouwelijk blijft en niet kan worden gebruikt in eventuele toekomstige geschillen. Dit kan helpen om de betrokken partijen te helpen openlijk te spreken over hun zorgen en bij te dragen aan een open en eerlijke discussie. Een ander voordeel van mediation is dat het proces flexibel is en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van het bestuur. Dit betekent dat de mediator verschillende technieken kan gebruiken om het conflict op te lossen, zoals het gebruik van rollenspellen, het stellen van vragen en het aanbieden van feedback. Hierdoor kan de mediator de bestuursleden helpen om op een constructieve manier met elkaar te communiceren en het conflict op te lossen. Een ander voordeel van mediation is dat het vaak sneller en goedkoper is dan andere juridische procedures. Dit betekent dat het bestuur minder tijd en geld hoeft te besteden aan het oplossen van het conflict, wat de efficiëntie van de organisatie ten goede komt. Bovendien kan het proces van mediation helpen om de persoonlijke relaties tussen de bestuursleden te verbeteren, waardoor de organisatie in de toekomst beter kan functioneren.

Een bestuursconflict oplossen hoef je niet alleen te doen

Neem gerust contact met ons op. Dan kijken we samen naar de situatie en maken we een plan van aanpak. Het gebruik van mediation als methode voor het oplossen van conflicten in een bestuur is niet alleen gunstig voor de betrokken partijen, maar ook voor de organisatie als geheel. Het kan helpen om de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie te verbeteren en kan bijdragen aan een betere samenwerking tussen de bestuursleden. Door het proces van mediation te gebruiken, kunnen conflicten op een effectieve en constructieve manier worden opgelost. Download hier onze folder over zakelijke mediation of neem contact met ons op.
mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!