Eigen woning en scheiding

s4.jpg
14 December 2022
min. leestijd

Eigen woning en scheiding

Mayet Mediators hebben jarenlange ervaring op het gebied van de financiële planning rondom de eigen woning en de problematieken die spelen bij een echtscheiding. Daarbij gaat het om duidelijke afspraken en verwachtingen over het tijdelijk woonrecht, wie er in de woning blijft na de scheiding, de overname van de woning (kan ook huurwoning zijn natuurlijk) of de verkoop van de eigen woning.

In de mediation worden alle belangen van jullie allebei benoemd. We informeren jullie over de fiscale wetgeving, wat wel en niet kan en mag en jullie krijgen een gestructureerde vermogensopstelling en vragenlijst mee voor de hypotheekadviseur. Zo kan de Mayet Mediator altijd objectief bemiddelen voor beide partijen.

In het echtscheidingsconvenant nemen we door jullie overeengekomen procedures en afspraken rondom de eigen woning bij scheiding duidelijk op, zoals onder andere:

  • Wie blijft er in de woning
  • Welke makelaar kiezen jullie en hoe stel je de waarde van woning samen vast
  • Hoe zit het met de huurtoeslag na de scheiding
  • Hoe worden de woonlasten verdeeld
  • De gevolgen wanneer een woning onverdeeld blijft
  • De gevolgen wanneer een van beiden de overwaarde in de woning achterlaat
  • De voor- en nadelen van gedeeld samen in de woning wonen (bird-nesting)

Hypotheekadvies bij scheiding

Wij vinden dit een belangrijk onderwerp bij de keuze van een mediator wanneer je je scheiding gaat regelen.

Er zijn momenteel in de markt scheidingsbemiddelaars, die in een zogenaamd totaal pakket de scheiding en de hypotheek voor je willen regelen, vaak met een hypotheekadviseur aan tafel. De gedragsregels bij mediation houden in dat er geen sprake mag zijn van “koppelverkoop” wanneer je een scheidingsbemiddeling doet.

Mayet Mediators willen zich als registermediator zuiver houden aan het zogenaamde neutraliteitsbeginsel bij mediation. Daarnaast is de objectiviteit van een mediator een heel belangrijk uitgangspunt. Het betekent dat met het resultaat uit de mediation een zinvol gesprek kan worden gevoerd bij een hypotheekadviseur. Deze adviseert namelijk meestal 1 partij, de partij die de woning overneemt na de scheiding.

De praktijk van koppelverkoop en mediation ligt onder verscherpt toezicht bij zowel het MfN-register als ADR-register. Wij werken nauw samen met de hypotheekadviseur van je eigen keuze. Die op zijn/haar beurt weer het maximale kan adviseren in jouw belang. Ons financieel scheidingsrapport is daarbij een belangrijk uitgangspunt en middel.

Overwaarde woning en financiering

Nu de huizenmarkt zo krap is, stijgen de prijzen van de koopwoningen enorm. Bovendien is het moeilijk om aan een goede koopwoning te komen. Dat maakt dat er verschillende onzekerheden spelen bij het regelen van de woning. De achterblijvende partij wil de woning wellicht overnemen, maar tegen welke onderlinge verrekenprijs? En valt er dan om de uitkoopwaarde te betalen voldoende hypotheek te krijgen?

De vertrekkende partij moet een andere huur- of koopwoning vinden, wat in beide gevallen lastig is. Dat geeft veel onzekerheid, hoeveel moet je overbieden en is de financiering na de scheiding rond te krijgen?

Daarin krijg je van ons alle informatie en we bespreken de verschillende mogelijkheden en oplossingen. Vaak is dat een creatief proces, waarbij er ruimte moet komen om in oplossingen te denken. Wij benoemen ieders belangen en trekken de communicatie tussen jullie beiden vlot. Oplossingsgericht en toekomstbestendig. En natuurlijk leggen wij alle afspraken vast in een waterdicht scheidingsconvenant. Zo kunnen jullie na de scheiding allebei weer vooruit kijken.

Huurwoning en huurrechten

Wanneer je getrouwd bent of geregistreerd partner dan ben je automatisch medehuurder van de huurwoning. Daarbij maakt het niet uit wie het huurcontract heeft ondertekend. Je hebt dan het recht op het gebruik van de woning en zijn allebei aansprakelijk voor het nakomen van de huurverplichtingen.

Wanneer je gaat scheiden kan je allebei de huurwoning opzeggen of ervoor kiezen dat een van jullie er blijft wonen. Dit is een belangrijk onderwerp tijdens de scheidingsbemiddeling. We bespreken daarbij ook de belangen van de kinderen en hun ouderlijk huis en de ieders kans op een andere huurwoning. Voor beiden geldt dat in de nieuwe situatie de huur ook een redelijke woonlast is en betaald kan worden.

Niet veel mensen kiezen ervoor om na de scheiding het huurcontract op te zeggen. Opzeggen kan natuurlijk alleen maar wanneer jullie daarover samen overeenstemming hebben. De huisbaas of de woningstichting moet ingelicht worden over de scheiding. De vertrekkende partij zal gevraagd worden een afstandsverklaring te tekenen op de huurrechten.

Wanneer je in een sociale huurwoning woont, realiseer je dan dat er regels zijn verbonden om in de woning te mogen wonen. De gemeente zal een huisvestingsvergunning afgeven. Deze moet je apart aanvragen. De hoogte van je inkomen is daarbij belangrijk.

Deze onderwerpen nemen wij mee in de scheidingsbemiddeling en leggen we vast in het scheidingsconvenant.

Eigen woning forfait bij scheiding

Betaalde hypotheekrente nog 2 jaar aftrekbaar

Wanneer je allebei eigenaar bent van een koopwoning, en je bent de vertrekkende partij, zal je als eigenaar in de belastingaangifte toch het zogenaamde eigen-woning-forfait (over de WOZ-waarde van de woning) bijgeteld krijgen. Ieder telt 50% bij. Wanneer je vertrekkende partij bent, trek je deze 50% bijtelling af als partneralimentatie en de partij die nog in de woning woont, telt deze bij als ontvangen partneralimentatie.

Wanneer je samen de hypotheekrente hebt betaald, dan is deze voor de vertrekkende partij aftrekbaar, gedurende twee jaar na de scheiding, zolang de woning nog niet toegedeeld of verkocht is.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!