GZ- mediation en conflictbemiddeling in de zorg

zakelijke-mediation-via-mayet-mediators.jpg
21 March 2023
min. leestijd

Mayet Mediators hebben grote affiniteit met de zorg en zorg-gerelateerde problemen. Daarom zeggen wij wel eens dat we GZ-mediators zijn. Er zijn verschillende conflicten en uitdagingen in de gezondheidszorg, binnen een ziekenhuis of zorginstelling. Deze zijn onder te verdelen in 3 hoofdonderwerpen: Allereerst problemen of conflicten tussen patiënten en de zorgverlener of GZ-instelling, ten tweede conflicten of tegengestelde belangen tussen de zorgverzekeraar en de zorgverleners en tenslotte conflicten of problemen rondom arbeidsomstandigheden, tussen personeel, teams, maatschappen, directie en bestuurders van de zorginstelling, de huisartsenpraktijk, de maatschap of het ziekenhuis. Wij bemiddelen als mediator conflicten die bijvoorbeeld de volgende zaken aangaan:

 • Toegang tot zorg: Er kan een conflict ontstaan tussen patiënten en zorgverleners of zorgverzekeraars over de toegang tot gezondheidszorg. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de kosten van zorg of beperkingen in de dekking van behandelingen.
 •  Kwaliteit van zorg: Patiënten en zorgverleners kunnen ook conflicten hebben over de kwaliteit van zorg. Dit kan gaan over de competentie van zorgverleners, de kwaliteit van de faciliteiten of de effectiviteit van behandelingen.
 • Medische ethiek: Er kunnen ethische conflicten ontstaan tussen patiënten en zorgverleners of tussen zorgverleners onderling. Dit kan bijvoorbeeld gaan over medische beslissingen, zoals het al dan niet uitvoeren van een medische behandeling.
 • Financiële kwesties: Er kunnen conflicten ontstaan tussen zorgverleners en zorgverzekeraars over de vergoeding van zorg. Dit kan bijvoorbeeld gaan over tarieven voor behandelingen of de vergoeding van medicijnen.
 • Werkomstandigheden: Zorgverleners kunnen conflicten hebben over hun werkomstandigheden, zoals de werkdruk, het aantal patiënten dat ze moeten zien of de beschikbaarheid van hulpmiddelen en faciliteiten.
 • Technologie: Technologische ontwikkelingen kunnen ook voor conflicten zorgen in de gezondheidszorg, zoals privacy-kwesties bij de uitwisseling van medische gegevens of de invoering van nieuwe technologieën in de zorgpraktijk.

Preventieve mediation en conflictcoaching in de zorg is helpend.

Het is belangrijk dat ziekenhuizen mechanismen hebben om conflicten op te lossen en te voorkomen dat ze escaleren. Preventieve mediation of conflictcoaching is daarbij belangrijk. Schakel tijdig een mediator in! We kunnen beter escalatie van problemen voorkomen, dan genezen! Mayet Mediators helpen door het creëren van open communicatiekanalen, het trainen van medewerkers in conflictmanagement, of het instellen van formele procedures voor het oplossen van conflicten en de bemiddeling van werknemers of personeel dat een conflict ervaart. Binnen een ziekenhuis of zorginstelling kunnen er verschillende conflicten optreden, waaronder:
 • Conflicten tussen artsen: Dit kan gaan over medische beslissingen, werkschema's, verantwoordelijkheden, of een gebrek aan communicatie.
 • Conflicten tussen artsen en verpleegkundigen: Dit kan gaan over de verdeling van taken, de interpretatie van behandelingsplannen, of de manier waarop de communicatie verloopt.
 • Conflicten tussen verpleegkundigen: Dit kan gaan over werkschema's, taakverdeling, verantwoordelijkheden, of een gebrek aan communicatie.
 • Conflicten tussen artsen/verpleegkundigen en management: Dit kan gaan over werkschema's, beleid, veranderingen in de organisatie, of de verdeling van middelen.
 • Conflicten tussen verschillende afdelingen: Dit kan gaan over het gebruik van gedeelde middelen, de verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen, of de communicatie tussen afdelingen.
 • Conflicten tussen patiënten en zorgverleners: Dit kan gaan over medische beslissingen, de kwaliteit van zorg, de manier waarop patiënten worden behandeld, of de communicatie tussen patiënten en zorgverleners.
 • Arbeidsconflict binnen de zorg - kies een onafhankelijke mediator

Arbeidsmediation bij conflicten bij zorgpersoneel.

Wanneer er conflicten zijn tussen werkgever en werknemer binnen de zorg (denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuis, zorginstelling, huisartsenpraktijk, tandartsenpraktijk, fysiotherapiepraktijk of maatschap) kan de arbodienst worden ingeschakeld om te helpen bij het oplossen van het conflict en het begeleiden van de re-integratie van de werknemer. Een arbodienst kan ook adviseren om een mediator inschakelen om te helpen bij het oplossen van conflicten tussen werkgever en werknemer middels arbeidsmediation. Mayet Mediators zijn gecertificeerde arbeidsmediators. Als onafhankelijke derde partij zijn we getraind om te helpen bij het oplossen van conflicten. De methode Mayet kenmerkt zich doordat de mediator helpt de partijen om hun standpunten te begrijpen en te communiceren, en werkt samen met hen om tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is. Op deze wijze is onze mediation transformationeel en de beste alternatieve methode voor conflictoplossing die kan helpen om de relatie tussen werkgever en werknemer te verbeteren en de werknemer terug te laten keren naar het werk. Een Mayet Mediator inschakelen van een mediator is daarmee een effectieve manier om conflicten binnen de zorg op te lossen en de werkomgeving te verbeteren. Op deze manier draagt mediation bij aan het voorkomen van juridische procedures en het verminderen van stress en ziekteverzuim bij werknemers.

Exit-mediation - wanneer er geen gezamenlijke toekomst meer is

Mocht er echt geen oplossing meer zijn, dan schakelen we naadloos over naar een exit-mediation en begeleiden we werknemer en werkgever naar een beëindigingsovereenkomst. We nemen daarbij alle onderwerpen onder de loep die belangrijk zijn, zoals re-integratie, outplacement, de transitievergoeding en het afscheid. Onze beëindigingsovereenkomsten zijn daarom gedragen en op deze manier helpt het bij de verwerking van het vertrek van de werknemer, vaak voor alle betrokken partijen.

Extern Vertrouwenspersoon en klachtenbemiddelaars

Wist je dat: Mayet Mediators ook aangesteld worden als extern vertrouwenspersoon? Of klachtenbemiddelaar? Vraag naar de mogelijkheden en onze werkwijze! Mayet Mediators zijn ook externe vertrouwenspersoon. Met name in de gezondheidszorg pleiten wij voor een externe vertrouwenspersoon inzake ongewenst gedrag en integriteitsvraagstukken. Wij worden door een zorginstelling ingehuurd om medewerkers en patiënten een veilige en vertrouwelijke plek te bieden waar zij hun zorgen en klachten kunnen bespreken. Als extern vertrouwenspersoon kunnen we bijvoorbeeld worden ingeschakeld bij klachten over ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Ook kan de vertrouwenspersoon worden benaderd voor klachten over onveilige situaties op de werkvloer of in de zorg, zoals onhygiënische werkomstandigheden of onvoldoende zorgkwaliteit. Het inzetten van een externe vertrouwenspersoon biedt voordelen, omdat de vertrouwenspersoon zo onafhankelijk kan opereren en geen belangen heeft bij de zorginstelling of -organisatie. Zo kunnen medewerkers en patiënten zich vrij voelen om hun klachten te bespreken zonder bang te zijn voor negatieve consequenties voor hun positie binnen de organisatie. Het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon kan bijdragen aan een veilige werkomgeving en betere zorgkwaliteit voor medewerkers en patiënten in de gezondheidszorg. Externe klachtenbemiddelaar in de zorg Mayet Mediators kunnen ook optreden als klachtenbemiddelaar in de zorg. We helpen patiënten of cliënten bij het oplossen van hun klachten over de zorg die zij hebben ontvangen. Als extern klachtenbemiddelaar zijn we niet in dienst van de zorginstelling of -organisatie. Daardoor kunnen we als onafhankelijke bemiddelaar fungeren tussen de patiënt en de zorgverlener of zorginstelling. De externe klachtenbemiddelaar kan bijvoorbeeld worden ingeschakeld als een patiënt ontevreden is over de kwaliteit van de zorg of als er sprake is van miscommunicatie tussen de patiënt en de zorgverlener. We proberen om samen met de patiënt en de zorgverlener tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is. Het voordeel van het inschakelen van een externe klachtenbemiddelaar is dat wij de situatie bekijken vanuit een onafhankelijk en neutraal perspectief en daardoor het proces ondersteunen bij het vinden van een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Dit kan bijdragen aan het herstellen van het vertrouwen tussen de patiënt en de zorgverlener of zorginstelling. Als extern klachtenbemiddelaar geven we geen juridische of medische adviezen. Indien nodig zullen we de patiënt doorverwijzen naar een andere instantie, bijvoorbeeld een geschillencommissie of een advocaat.

Kortom:

Al met al kan het inschakelen van een mediator dus een effectieve manier zijn om een conflict in de zorg op te lossen en verdere problemen te voorkomen. Is er bij jullie sprake van een zorg-gerelateerd conflict of wil je het tijdig voorkomen? Aarzel niet een neem met ons contact op. Dan kijken we samen naar de beste aanvliegroute. Mayet Mediators zijn gespecialiseerde GZ- mediators en hebben verstand van de “systemen” die werken binnen een de zorg, de belangen die spelen en de problematieken die dagelijks spelen. Voorkomen is beter dan genezen! Neem gerust contact met ons op. Bellen kan ook onder kantoortijden: 085 - 773 02 12.
mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!