Indexering alimentatie 2024 vastgesteld op 6,2%

mayet9.jpg

Per 1 januari 2024 bedraagt het indexeringspercentage alimentatie 6,2% en dienen bestaande alimentatiebedragen met dit percentage te worden verhoogd, tenzij er iets anders is afgesproken. Het jaarlijks indexeren van deze bedragen is verplicht en voorkomt dat de koopkracht vermindert. In deze blog ontdek je alles wat je moet weten over alimentatie-indexering en hoe je problemen hiermee kunt voorkomen en krijg je informatie over de verplichting om de alimentatie jaarlijks te indexeren, de redenen erachter en de gevolgen van het niet naleven van deze verplichting. Ook geven we advies over wat te doen als de indexering niet wordt betaald en hoe het nieuwe alimentatiebedrag kan worden berekend.

01 November 2023
min. leestijd

Indexering alimentatie 2024 - Wat moet ik weten?

1. Wettelijke indexering: Uitleg over waarom indexering van alimentatie bestaat en hoe het bedrag jaarlijks wordt aangepast om de koopkracht te handhaven.

2. Verplichting van indexering: Het benadrukt de verplichting om de alimentatie te indexeren, tenzij dit door de rechter of in een overeenkomst is uitgesloten. Het beschrijft ook de consequenties van niet-naleving.

3. Verantwoordelijkheden van beide partijen: Zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde krijgen advies over het bijhouden van indexering en het tijdig communiceren over veranderingen in het alimentatiebedrag.

4. Mogelijkheden bij niet-betaling: Het benadrukt dat de indexering met terugwerkende kracht kan worden gevorderd en biedt informatie over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) voor kinderalimentatie.

Waarom is wettelijke indexering belangrijk?

Op 27 oktober 2023 heeft de Minister voor Rechtsbescherming het indexeringspercentage voor verschuldigde alimentatie per 2024 bekend gemaakt. De wet (artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek) bepaalt dat alimentatiebedragen jaarlijks voor inflatie worden gecorrigeerd. Dit geldt voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie. De wettelijke indexering van alimentatie is bedoeld om de gestegen kosten van levensonderhoud te compenseren. Door inflatie en prijsstijgingen kan de koopkracht van de ontvangende partij anders in de loop der tijd verminderen. Elk jaar, op basis van het gemiddelde stijgingspercentage van de lonen in Nederland, wordt de indexering vastgesteld. Dit dient om ervoor te zorgen dat het oorspronkelijke alimentatiebedrag 'redelijk' blijft.

Jaarlijks worden de bedragen voor levensonderhoud (alimentatie) automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd. Wettelijk is bepaald dat het percentage voor indexering gelijk is aan het percentage waarmee de lonen in Nederland dat jaar gemiddeld gestegen zijn. Dit wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Of je verplicht bent om alimentatie te indexeren en te verhogen is vastgelegd in jullie scheidingsconvenant of de beschikking van de rechtbank. Vaak heeft de mediator of scheidingsadvocaat destijds een trema-norm berekening gemaakt. Wij maken daarnaast bijvoorbeeld een financieel scheidingsrapport. 

Is indexering verplicht?

Ja, het is verplicht om de alimentatie jaarlijks te indexeren, tenzij dit expliciet is uitgesloten door de rechter of in een overeenkomst, ook als jouw eigen loon niet is gestegen. Het niet naleven van deze verplichting kan tot problemen leiden. Als de indexering niet wordt uitgevoerd, kan de ex-partner tot vijf jaar terugbetaling eisen, wat behoorlijke financiële gevolgen kan hebben. Sta je op het punt om te scheiden? Dan is de berekening en de hoogte van partneralimentatie en kinderalimentatie een belangrijk onderdeel in de scheidingsbemiddeling. 

Wat gebeurt er als de indexering niet wordt betaald?

Als de indexering niet tijdig wordt uitgevoerd, kan de ontvangende partij het geïndexeerde bedrag met terugwerkende kracht vorderen. Dit geldt vooral als de alimentatieverplichting is vastgelegd in een gerechtelijke beschikking. Voor kinderalimentatie is het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) een instelling die kan helpen bij het incasseren van het geïndexeerde bedrag.

Hoe de indexering te berekenen en betalen?

Als alimentatieplichtige ben je zelf verantwoordelijk voor het verhogen van de alimentatie met het wettelijke indexeringpercentage. Dit gebeurt niet automatisch. Zorg ervoor dat je vanaf 1 januari het nieuwe bedrag betaalt. Als alimentatiegerechtigde kun je de ander op de indexering wijzen, om zo betalingsproblemen te voorkomen. Het LBIO biedt een handige rekentool om het nieuwe alimentatiebedrag te berekenen. Natuurlijk kun je altijd bij ons terecht om de berekening te maken, of een herberekening te maken. 

Tips en aanbevelingen voor indexering alimentatie

Als alimentatieplichtige: Wees proactief en houd de indexering in de gaten. Vergeet niet om vanaf 1 januari het juiste bedrag te betalen om eventuele problemen te voorkomen.

Als alimentatiegerechtigde: Communiceer tijdig met je ex-partner over de indexering en het nieuwe bedrag om verrassingen te voorkomen.

Naast de wettelijke vereisten is het ook belangrijk om te weten dat er situaties kunnen zijn waarin indexering niet van toepassing is, zoals bij afwijkende afspraken tussen de ex-partners of als dit expliciet door de rechter is vastgelegd. Bij vragen over alimentatie of indexering bel je ons gerust op, we helpen je met inwinnen van advies en maken eventueel een herberekening.

Het is essentieel om de wettelijke indexering van alimentatie serieus te nemen, zowel voor de betalende als ontvangende partij. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot financiële geschillen en onvoorziene lasten. Door actief te blijven en tijdig te communiceren, kunnen veel problemen voorkomen worden. Het naleven van de indexering kan de financiële stabiliteit en transparantie bevorderen, wat essentieel is voor een gezonde relatie na de scheiding, vooral als kinderen bij de zaak betrokken zijn.

Vragen?

Heb je vragen over (de indexering van) kinder- en partneralimentatie? Neem dan gerust contact op met een van onze mediators of bel 085 - 773 02 12. Wij staan je graag te woord en helpen je verder. 

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!