Interculturele mediation: Begrip en ruimte creëren en anders luisteren

img-2@2x.png
20 May 2022
min. leestijd

De multiculturele samenleving is ook op de werkvloer en in het bedrijfsleven aanwezig. Met ongeveer 250 verschillende nationaliteiten in Nederland is het niet gek dat de verschillen in culturen, talen en gewoontes tot misverstanden, onbegrip en soms zelfs tot conflicten leiden. We hebben bijna allemaal op dagelijkse basis te maken met mensen uit verschillende landen en culturen. Hoe mooi is diversiteit in de samenleving eigenlijk. Wat kunnen we allemaal leren van elkaar. We komen vaak ondernemers tegen die met deze ervaring en optimisme graag werken met een culturele diversiteit in hun onderneming. Ondernemers die onderscheidend willen zijn als bedrijf en in de markt, zien welke kansen en mogelijkheden de diverse culturen bieden. Echter, daar horen ook verschillende gebruiken bij en verschillende manieren van communiceren, assertiviteit, bescheidenheid, vooronderstellingen. Ook de manier waarop conflicten worden besproken of juist worden vermeden. En wanneer je dat niet van elkaar begrijpt, dan kan dat voor problemen zorgen.

Begrip en ruimte creëren door op een andere manier naar elkaar te luisteren.

Omdat deze verschillende achtergronden tot conflicten kunnen leiden is (preventieve) interculturele mediation is zo’n goede manier om conflicten op te lossen tussen mensen uit verschillende culturen.  Vier voorbeelden: 1. Bij het begrip cultuur denken we aan normen en waarden, maar ook symbolische structuren en rituelen. En wanneer je die niet van elkaar kent, kun je zomaar andere betekenis geven aan wat iemand doet of laat. Wat is dan het cultuurverschil? Mensen die met elkaar in een bepaalde cultuur leven vinden hun waarden, normen en gebruiken heel vanzelfsprekend. “Dat is toch normaal”, “Zo doe je dat toch”. Waarden over beleefdheid, assertiviteit, wat bespreek je wel en met wie, wat is brutaal, wat hoor je wel of niet te doen. We komen het allemaal tegen aan de mediationtafel. En het mooie inzicht erbij: “We wisten het niet van elkaar en nu we het weten, kunnen we problemen oplossen.” 2. Wanneer je uit een andere cultuur in Nederland komt dan wordt het extra lastig. Want pas je jezelf aan en hoe kun je jezelf trouw blijven? Het is heel wat om precies te snappen hoe de Nederlandse cultuur in elkaar zit. De vraag daarbij is ook of dat wel moet of nodig is. Natuurlijk kun je bepaalde dingen leren of er rekening mee houden, maar in de nuancering van het met elkaar omgaan lossen de makkelijke aanleer zaken niet de problemen op. En wat verwacht de een dan van de ander? 3. Wanneer je uit een andere cultuur komt en je in Nederland vestigt, ontstaat bovendien direct een taalbarrière en daarmee een communicatiemuur. Want kun je je in de juiste nuance uitdrukken aan de ander? Snapt de ander wat je bedoelt met een bepaalde vraag of opmerking? Wij zien bij een mediation vaak in de praktijk hoe dat leidt tot frustratie, machteloosheid, onzekerheid en soms zelfs ook boosheid en een vijandbeeld van de ander. 4. We leren in onze eigen cultuur hoe we met andere mensen om moeten gaan. Bij arbeidsmediations speelt dit een belangrijke rol, hoe ga je om met mensen in een hiërarchisch hogere of lagere positie? In elke cultuur is dat anders en dat kan in een interculturele werkomgeving tot misverstanden of conflicten leiden. Bijvoorbeeld: Een werknemer die niet tegen zijn werkgever durft te zeggen dat hij iets niet kan of wil doen, zal misschien ja zeggen en nee doen. Terwijl een werkgever die autoritair is, het brutaal zal vinden als medewerkers hun mening geven over een besluit. Collega’s die elkaars achtergronden, waarden en normen niet kennen, kunnen door onbegrip moeilijk samenwerken en in een intercultureel conflict terechtkomen.

Samira el Batioui

Met Samira als Mayet Mediator en partner voor Rijswijk, Haaglanden, Leiden en omgeving, hebben wij veel kennis en know how over het onderwerp diversiteit bij Mayet Mediators. We ervaren hoe prachtig en complementair dat is voor ons team van mediators. Aan de ene kant is Samira een realistische "puur Hollandse vrouw" (om maar in cultuurbeelden te spreken :-)) en kent ze de Nederlandse cultuur heel goed. Aan de andere kant liggen haar "roots" bij de Marokkaanse familie en vrienden, een cultuur die zij ook heel goed begrijpt. En Samira leeft en schakelt in beide werelden. Als vakbekwame jurist en registermediator is zij ook voor veel Nederlanders een steun en toeverlaat. We zijn ons bij Mayet Mediators heel goed bewust van cultuurverschillen, we kennen en herkennen cultuurverschillen en hebben er veel affiniteit mee. Er wordt onderling over gesproken en we delen kennis en ervaringen met elkaar. Daarom worden we vaak ingezet bij onze mediations waarbij een cultuurverschil speelt, we snappen de problematiek.

Interculturele mediation – waarmee kunnen we je helpen?

Wij bemiddelen we op regelmatige basis mensen uit Oost-Europa, Midden-Oosten, Marokko en Turkije, Azië en Afrika. Bijvoorbeeld bij:
  • scheidingsbemiddeling en het opstellen van een ouderschapsplan, dat toegespitst is op de betreffende culturele waarden en normen
  • arbeidsmediation of bij samenwerkingsproblemen binnen het bedrijf
  • Zakelijke conflicten en internationale geschillen
  • Burenruzies of problematieken in een bepaalde wijk of leefomgeving

Onze werkwijze bij interculturele mediation

Bij interculturele conflicten vangen we altijd eerst aan met een vertrouwelijk intakegesprek. Daarin willen we juist de culturele verschillen duidelijk krijgen en de achterliggende belangen inventariseren. Tevens is dit gesprek belangrijk om een vertrouwensrelatie met de mediator op te bouwen. Daarna volgen gezamenlijke mediationgesprekken. Natuurlijk werken we ook samen met erkende tolk- en vertaalbureaus. En omdat we een hightrust kantoor zijn, kunnen we een pro deo toevoeging aanvragen voor de mediation en ook voor de tolken!

Hoe kunnen we je van dienst zijn bij een intercultureel conflict?

Wil je meer informatie over wat interculturele mediation? Neem dan gerust met ons contact op en vraag naar de mogelijkheden. Bellen kan ook altijd onder kantooruren. Een offerte komt dezelfde dag nog in de mail. Je kunt ook een gratis folder downloaden.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!