Is mediation een optie bij een weigerachtige erfgenaam?

familie-mediation-mayet.jpg
21 October 2021
min. leestijd

Familie mediation

Wanneer een erfenis open valt, moeten alle erfgenamen meewerken aan de afhandeling. Welke mogelijkheden zijn er wanneer een van de erfgenamen niet mee wil werken? Niets doen is in ieder geval geen optie. En bovendien is het niet meewerken van die erfgenaam onrechtmatig. Je kunt dus niet maar blijven weigeren. Interessant is natuurlijk de vraag waarom de erfgenaam niet mee wil werken? Wat is zijn/haar motivatie? Wat maakt de afronding van de scheiding voor hem/haar zo’n probleem of zo moeilijk? Als familie wil je natuurlijk niet eindigen voor de kantonrechter en veel onnodige kosten maken, de familieband is misschien al slecht, deze wordt alleen maar slechter. Familiemediation is alleen een optie wanneer alle erfgenamen bereid zijn om met ons als registermediator aan tafel te komen. In ieder geval de weigerende erfgenaam. Wanneer er meerdere broers en zussen of erfgenamen zijn, dan spreken we in het begin af met een aantal vertegenwoordiger van de familie. Wanneer je met elkaar het gesprek aan wilt gaan, dan zijn problemen en conflicten echt op te lossen, ook wanneer een nalatenschap moet worden verdeeld. Wij merken dat tijdens de afwikkeling van een nalatenschap in toenemende mate conflicten ontstaan. Familiesystemen zijn complexer. Levens lopen anders dan voor heen: samengestelde gezinnen, echtscheiding en tweede huwelijken, stiefouders en stiefkinderen. Op welke manier houd je de relaties open en transparant? En daarnaast worden belangen en nalatenschappen steeds groter. En is er wel een testament? Wanneer je kiest voor mediation, hebben jullie met elkaar zelf invloed op de oplossingen en de verdeling van de nalatenschap. En mediation leidt meestal tot een positief proces en er wordt meer duidelijk over de familierelaties. Onze Mayet Mediators helpen jullie om alle wensen over de verdeling van de nalatenschap goed vast te leggen dat we zorgen er voor dat er tegemoet wordt gekomen aan alle belangen die spelen. We hebben niet alleen van financiën verstand, vooral ook van familieopstellingen, familiedynamiek en kunnen de communicatie vlot trekken, van standpunt naar belangen. Wanneer de weigerende erfgenaam echt niet mee wil werken? Dan blijft er niets anders over dan naar de kantonrechter te gaan. Heb je problemen bij de afwikkeling van de erfenis of te maken met een weigerende erfgenaam? Neem gerust contact met ons op, we kijken samen naar de mogelijkheden en opties. Een oriëntatiegesprek is altijd gratis. Lees hier meer over onze familiemediation trajecten.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!