Kies altijd voor mediation bij een bestuursconflict ook zonder mediationclausule

zakelijke-mediation-oost-nederland.jpg
09 February 2023
min. leestijd

Mayet Mediators is enorm verheugd om partners aan boord te hebben die veel bestuurlijke ervaring hebben. Deze affiniteit helpt natuurlijk altijd bij het bemiddelen van conflicten of kwesties bij besturen. Bestuurlijke mediation vergt uiteindelijk specifieke bestuurlijke kennis en affiniteit. Een zakelijke mediator met aandachtspunt bestuursconflicten is niet alleen gesprekspartner op bestuurlijk niveau, het is ook belangrijk dat de mediator weet waarom de bestuurder bepaalde beslissingen neemt en waarom hij de organisatie bestuurt zoals hij dat doet. Daarom hebben de bestuurlijke mediators van Mayet Mediators ook kennis op het gebied van OR en bestuurskunde en/of organisatiekunde. Mayet Mediators zien dit als sleutelvaardigheden van de mediator, kennis en kwaliteit om op het hoogste niveau, bij vaak complexe conflicten met grote tegengestelde belangen bij te dragen aan het proces en het vlottrekken van de communicatie en de standpunten. In een onlangs gesloten bestuursovereenkomst (betreft: N50 Kampen-Kampen-Zuid van 15 december 2022, gepubliceerd op 3 februari 2023 in de Staatscourant) is mediation uitdrukkelijk opgenomen. In het geval dat er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dienen partijen met elkaar in overleg te treden (artikel 8 lid 1). De aard van de onvoorziene omstandigheden moet echter wel van zo’n gewicht zijn dat dit een wijziging van de overeenkomst rechtvaardigt. Als het overleg na drie maanden niet tot een overeenstemming leidt, kan de partij die het meest belang heeft bij de uitvoering van de overeenkomst een verzoek tot mediation doen. Een fragment uit artikel 8 lid 1 van de bestuurlijke overeenkomst zegt: “Leidt dit overleg niet binnen drie maanden tot overeenstemming, dan kan de meest gerede partij een verzoek tot mediation of bemiddeling doen. De partijen en een gezamenlijk aan te wijzen mediator of bemiddelaar, zullen zich op basis van vrijwilligheid inspannen om de kwestie tussen de partijen op te lossen door mediation." Gelukkig is er steeds meer aandacht voor mediation, ook bij het sluiten van bestuurlijke overeenkomsten. Betrokken partijen krijgen door middel van deze mediationclausule op een laagdrempelige manier ondersteuning geboden voor een dreigend geschil mochten er zich onvoorziene omstandigheden voor doen.

Bestuursconflict oplossen met mediator

Geen mediationclausule in de bestuursovereenkomst? – Wél kiezen voor mediation bij een conflict of kwestie. Het is wijs wanneer de betreffende bestuurders met elkaar besluiten om toch eerst te kijken of een mediator een bemiddeling kan doen. Bestuursleden zouden elkaar moeten motiveren om toch eerst een bemiddeling te doen. Kies dan wel voor een ervaren mediator. Het is immers belangrijk dat het bestuur rust en vertrouwen uitstraalt richting de medewerkers of de leden. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat een kwestie zo snel mogelijk en effectief moet worden opgelost. De organisatie moet door en continuïteit en stabiliteit is belangrijk. Is er sprake van een bestuursconflict of een kwestie waar belangen tegenstrijdig zijn en standpunten verharden? Neem dan contact met ons op. Onze werkwijze is als volgt: • We maken met elkaar kennis, persoonlijk of tegenwoordig ook via zoom. • We inventariseren de situatie aan de hand van de wensen en de behoeften die leven. • Met elkaar formuleren we doelen en doelstellingen. • Dit wordt uitgewerkt in een plan van aanpak en offerte. • Deze wordt toegelicht en na akkoord zorgen we ervoor dat er op korte termijn een start kan worden gemaakt. Mayet Mediators levert altijd maatwerk en gaat voor de hoogst mogelijkste kwaliteit. Bel ons voor meer informatie en vraag naar Dirk Elsen of Charlotte Verbraak.
mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!