Los ruzie om erfenis op door mediation

img-7@2x.png
11 September 2021
min. leestijd

Familie mediation

Ruzies bij erfenissen kunnen enorm hoog oplopen. Vaak leiden ze zelfs tot een definitieve breuk in de familie. Om dat te voorkomen, kun je naar de nalatenschapsmediator. Mayet Mediators hebben zich gespecialiseerd in deze wereld van vetes en erfenissen. De dood – en daarmee het erfrecht – leeft meer dan ooit. Mensen worden steeds ouder en dat roept bij leven al vragen op. De afwikkeling van een nalatenschap leidt steeds vaker tot familieconflicten. Ingewikkelde situaties ontstaan door echtscheidingen, tweede huwelijken, onterfde kinderen, grotere vermogens en toenemende dementie. Testamenten zijn complex, verouderd, of ontbreken. Ruzieboedels en discussies tussen ‘erven’ en schuldeisers zijn aan de orde van de dag. De belangen zijn groot en emoties lopen hoog op. Kortom: alle ingrediënten voor een conflict zijn aanwezig. Ruzie om de boedel Het was een klein doosje. Een gewone familie in Bergen op Zoom. Geen kostbaar antiek stuk of waardevol stuk design. Gewoon een ding waarvan er dertien in een dozijn gaan. Maar de verdeling van de erfenis lag wel stil. Want de zus eiste het doosje op, terwijl de broer het weigerde af te staan. En de zus tekende niet voor de verdeling van de erfenis zolang zij dat doosje niet kreeg. “Ik heb er recht op,” hield zij vol. “Want ik heb dat doosje altijd bij het theestel zien staan bij oma.” De zaak sleepte zich maar voort. Alleen vanwege dat doosje. Dit soort conflicten maakt MfN-registermediator Charlotte Verbraak regelmatig mee. Als nalatenschapsmediator zorg ik voor een zorgvuldige en daarmee ook efficiënte afhandeling van een nalatenschap. Zowel de juridische problematiek als de psychologische en emotionele aspecten leid ik als ‘regisseur’ in goede banen” zegt ze. “Waar het meestal werkelijk om draait, is oud zeer dat wordt uitgevochten over de nalatenschap.” Soms slaan de erfgenamen al vóórdat hun moeder of vader goed en wel is overleden aan het ruziën. Soms halen familieleden stiekem vóór de verdeling van de erfenis al waardevolle voorwerpen, meubels of schilderijen uit het huis van de overledene weg. Partijen aan tafel vertellen over de impact dat er ineens lege plekken op de muur zijn, omdat er bijvoorbeeld schilderijen zijn weggehaald. En niemand weet dan waar die zijn. Maar er zijn natuurlijk wel vermoedens. Daar kunnen hooglopende conflicten over ontstaan. Gecompliceerde verdelingen bij samengestelde gezinnen Ruzieboedels. Ofwel familieleden die elkaar de tent uit vechten over de verdeling van de erfenis. Het komt tegenwoordig vaker voor dan vroeger, en daar zijn allerlei redenen voor. “Je hebt tegenwoordig veel meer samengestelde gezinnen,” zegt mediator Gert Vonk, ADR-register Familiemediator. “Met kinderen uit een eerste, een tweede en soms zelfs derde huwelijk. Dan kan het heel ingewikkeld zijn om een erfenis te verdelen.” Een gewone notaris is er niet voor opgeleid om knallende familieconflicten over een erfenis op te lossen. Vandaar dat steeds vaker de hulp wordt ingeroepen van een nalatenschapsmediator. “Mediation is al heel gebruikelijk als het gaat om echtscheidingen of zakelijke conflicten, maar we merken dat er steeds meer families die in de clinch liggen over een erfenis zich tot ons wenden.” vertelt Charlotte Verbraak. Mayet Mediators werken dan ook in dit soort zaken samen met verschillende notarissen in de regio. Dat is een mooie oplossing, ieder is immers specialist op zijn eigen onderdeel. Volgens Verbraak is nalatenschapsmediation belangrijk, omdat het alternatief, een rechtszaak, meestal tot een definitieve breuk tussen familieleden leidt. “Procederen veroorzaakt alleen maar meer haat en nijd. Het kost heel veel tijd en energie, en de uitkomst is bijna altijd ongewis. Daarbij loop je ook nog eens het gevaar dat je een groot deel van de erfenis op-procedeert.” Vóór de dood jullie scheidt: Ruzies in de familie oplossen Nalatenschapsmediation is een onontgonnen terrein, waarmee veel te winnen valt. Zowel bij de afwikkeling van een nalatenschap als ervoor. Want bij leven kun je familiezaken nog bespreekbaar maken en oplossen. Dan spreken we liever over een familiemediation. In een familie-opstelling spelen onderhuids oude patronen, rolverdeling binnen de familie, geheimen, verdriet en nog veel meer. Als deze onderstroom onuitgesproken blijft, kan de ogenschijnlijk eenvoudige verdeling wel eens tergend lang duren. In een fase waarin al zoveel emoties spelen, is niemand daarbij gebaat. Hoe fijn is dit wanneer dit bij leven uitgesproken is. Het geeft de familie ruimte om met elkaar zaken duidelijk te krijgen en dit helpt bij een onverhoopt overlijden de erfenis en boedelverdeling zonder ruzie en spanning af te wikkelen. Bovendien is het voor moeder of vader die in de laatste levensfase is beland een rustgevend en bemoedigend idee om te weten dat daarover geen zorgen meer hoeven te worden gemaakt. Omdat ruzie in de “beste familie” voorkomt… Is er ruzie in de familie en wil je het oplossen? Is er ruzie om de erfenis en wil je er met elkaar aan uitkomen? Neem dan contact met ons op. Een oriëntatiegesprek is vrijblijvend en we kijken met elkaar naar de opmars en de mogelijkheden. Deze regie nemen wij op. Wil je de mogelijkheden voor nalatenschapsmediation of familiemediation in jullie persoonlijke situatie nader bespreken? Dat kan. Meer informatie nodig?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend informatiegesprek, dan kijken we welke mogelijkheden en opties voor het best passend zijn voor het familieconflict.

Lees hier meer.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!