Oorzaken van ruzie binnen een bestuur - oplossen met mediator

zakelijke-mediation-noord-nederland.jpg
07 March 2023
min. leestijd

Er zijn verschillende redenen waarom er ruzie kan ontstaan in een bestuur, maar hier zijn enkele veelvoorkomende oorzaken:

 1. Verschillende visies en doelen: Bestuursleden kunnen verschillende perspectieven hebben over wat de organisatie wil bereiken en welke stappen er moeten worden genomen om dat doel te bereiken. Deze verschillen kunnen leiden tot meningsverschillen en conflict.
 2. Macht en controle: Bestuursleden kunnen ook conflicten hebben over wie de macht en controle heeft over de besluitvorming. Sommige bestuursleden kunnen bijvoorbeeld meer invloed willen uitoefenen dan anderen, waardoor er een machtsstrijd ontstaat.
 3. Communicatieproblemen: Gebrek aan open en effectieve communicatie tussen bestuursleden kan leiden tot misverstanden en onenigheid over beslissingen.
 4. Persoonlijke conflicten: Bestuursleden kunnen persoonlijke problemen hebben met elkaar die kunnen escaleren tot conflicten binnen het bestuur. Deze persoonlijke conflicten kunnen variëren van persoonlijke geschillen tot culturele en etnische verschillen.
 5. Gebrek aan professionaliteit: Soms kan het voorkomen dat bestuursleden onprofessioneel handelen en zich niet houden aan de ethische normen en waarden van de organisatie. Dit kan leiden tot wantrouwen, conflicten en zelfs juridische problemen.
Het is belangrijk dat bestuursleden openstaan voor elkaars meningen en perspectieven, en dat ze proberen conflicten te voorkomen door middel van effectieve communicatie en samenwerking. Als er echter conflicten ontstaan, is het belangrijk dat deze op een respectvolle en professionele manier worden opgelost, zodat de organisatie verder kan gaan met haar belangrijke werk.

Een bestuur kan goed samenwerken door een aantal belangrijke principes en praktijken te volgen, zoals:

 1. Duidelijke communicatie: Een goede communicatie is essentieel voor een succesvolle samenwerking. Het is belangrijk dat elk bestuurslid de mogelijkheid heeft om zijn of haar mening te geven en dat er openlijk wordt gecommuniceerd over belangrijke zaken die betrekking hebben op de organisatie.
 2. Duidelijke rolverdeling: Elk bestuurslid moet weten wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn binnen de organisatie. Het is belangrijk dat er geen overlap is tussen de verantwoordelijkheden van verschillende bestuursleden en dat iedereen zijn of haar taak goed uitvoert.
 3. Respectvolle en constructieve discussies: Het is belangrijk dat elk bestuurslid de mening van anderen respecteert en dat er constructief wordt gediscussieerd over belangrijke kwesties. Het is ook belangrijk dat alle beslissingen democratisch worden genomen.
 4. Een gemeenschappelijke visie: Het is belangrijk dat het bestuur een gemeenschappelijke visie heeft voor de organisatie en dat elk bestuurslid zich hiervoor inzet. Dit kan helpen om de focus te behouden en ervoor te zorgen dat alle beslissingen de organisatie in de goede richting sturen.
 5. Goede documentatie: Het is belangrijk dat alle beslissingen en acties goed worden gedocumenteerd en dat er een duidelijke archivering plaatsvindt van belangrijke documenten. Dit kan helpen om verwarring te voorkomen en om ervoor te zorgen dat het bestuur op de hoogte blijft van alle belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie.
 6. Regelmatige evaluatie: Het is belangrijk dat het bestuur regelmatig de tijd neemt om de samenwerking te evalueren en om te kijken hoe het beter kan. Dit kan helpen om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en op te lossen, en om ervoor te zorgen dat het bestuur optimaal blijft functioneren.
Door deze principes en praktijken in acht te nemen, kan een bestuur een goede samenwerking tot stand brengen en ervoor zorgen dat de organisatie optimaal functioneert. Kom je er met elkaar niet uit? Dan kan een mediator helpen bij het oplossen van conflicten in het bestuur.

Waarom schakel je als bestuur een mediator in bij een conflict?

 1. Neutraliteit: Een mediator is een onafhankelijke derde partij die geen belang heeft bij de uitkomst van het conflict. Hierdoor kan hij of zij objectief blijven en beide partijen helpen om tot een oplossing te komen die voor beiden acceptabel is.
 2. Communicatie verbeteren: Conflicten ontstaan vaak door een gebrek aan communicatie of een misverstand. Een mediator kan helpen om de communicatie tussen de partijen te verbeteren en ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar standpunt kan uiten.
 3. Structuur bieden: Mediators hebben veel ervaring met het oplossen van conflicten en kunnen daarom een gestructureerd proces bieden om het conflict op te lossen. Dit kan ervoor zorgen dat het conflict niet verder escaleert en dat er snel een oplossing wordt gevonden.
 4. Vertrouwelijkheid: Een mediator werkt vertrouwelijk en de inhoud van de gesprekken wordt niet gedeeld met anderen. Hierdoor voelen de partijen zich vrij om open te spreken over de kwestie.
 5. Kostenbesparend: Het inhuren van een mediator is vaak goedkoper dan het inschakelen van advocaten of het voeren van een rechtszaak. Bovendien kan een conflict snel worden opgelost, wat tijd en geld bespaart voor alle betrokken partijen.
Al met al kan het inschakelen van een mediator dus een effectieve manier zijn om een conflict in het bestuur op te lossen en verdere problemen te voorkomen. Is er bij jullie sprake van een bestuursconflict? Aarzel niet een neem met ons contact op. Dan kijken we samen naar de beste aanvliegroute. Mayet Mediators zijn gespecialiseerde mediators bij samenwerkingsproblemen en hebben verstand van de "systemen" die werken binnen een bestuur, de vormen van leiderschap en communicatiemodellen. Zo kan een Mayet Mediator ook ingezet worden bij preventieve mediation. Voorkomen is beter dan genezen! Neem gerust contact met ons op.
mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!