Ouders doe het “goed” voor kinderen in een scheiding: Regel een dynamisch ouderschapsplan.

ko2.jpg

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van een scheiding voor kinderen. Een scheiding is een heftige gebeurtenis voor alle gezinsleden. Vaak zorgt het op korte en langere termijn voor veranderingen in het dagelijks leven, zowel op praktisch als emotioneel gebied. Bovendien blijkt uit wetenschappelijk onderzoek het uit elkaar gaan van samenwonende ouders negatieve gevolgen kan hebben op het functioneren en de ontwikkeling van kinderen. Als ouder is het lastig om over deze negatieve gevolgen te lezen. Een scheiding is iets waar je als partners voor komt te staan. Je wilt als ouders natuurlijk niet dat dit een negatief effect heeft op je kinderen. Dat maakt het zo dubbel en moeilijk. Kinderen kunnen en mogen niet kiezen. In dit artikel lees je over de meest logische verklaringen zijn en krijg je tips waar je rekening mee kunt houden wanneer jij/jullie en de kinderen in een scheiding zijn beland.

22 September 2023
min. leestijd

Van partners naar ouders

Ouderschap blijft!

Uit onderzoek blijkt dat 59% van de jonge gescheiden ouders (25-39 jaar) aangeeft dat het ouderschapsplan een positief effect heeft op de relatie met hun ex-partner. Ook zien zij de gewenste afspraken vaker terug in het plan en hebben ze het gevoel minder water bij de wijn te hebben gedaan. Bij jonge gescheiden ouders wordt bij het opstellen van het plan eerder uitgegaan van gelijke draagkracht en gelijke zorg. Bovendien betrekken jonge gescheiden ouders hun kinderen vaker bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Voor de kinderen draagt het meedenken bij aan het herstel van het zelfvertrouwen dat zij door de scheiding vaak deels verliezen.

Het ouderschapsplan gaat dus veel verder dan alleen afspraken over alimentatie en een contactregeling. Juist ook de ‘zachte kant’ komt aan bod en de kinderen hebben een rol in het proces. Mayet Mediators is in het jaar van de invoering van deze wet opgericht en heeft zich sindsdien gespecialiseerd in wat we noemen een dynamische ouderschapsregeling. Ook wij merken dat juist de focus op communicatie en samenwerking na de scheiding (van partners naar ouders) veel bijdraagt.

Een uitgebreid, doordacht plan wat ook nog eens toekomstproof is en in de eigen bewoording is opgesteld, zorgt voor rust en ruimte. Daarom spreken wij bij Mayet Mediators dan ook liever over een ouderschapsregeling. Lees hier meer over onze visie op het ouderschapsplan.

ko8.jpg

Uit elkaar? Mét elkaar!

Omdat een scheiding nu eenmaal méér is dan het regelen van financiële en fiscale gevolgen.

Het is een mooie ontwikkeling dat steeds meer mensen doordrongen zijn van het feit dat het betrekken van de kinderen bij de scheiding helpend is. We zijn blij dat we als mediators daar de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage in hebben geleverd. We benadrukken daarbij het belang dat dit zorgvuldig en onder de goede begeleiding gebeurt. Lees hier ook nog enkele handige documenten, onder andere over "Hoe vertel je de kinderen dat je gaat scheiden?"

In ieder geval adviseren wij:

  • Laat kinderen meepraten maar niet KIEZEN. Ze willen en moeten gehoord worden, maar dienen niet de verantwoordelijkheid voor keuzes te dragen.
  • Praat met de kinderen en niet tegen de kinderen en neem hun gevoelens serieus.
  • Geef kinderen de ruimte voor hun eigen proces, immers zij hebben de rest van hun leven met de scheiding van hun ouders te maken.

Eigen kindgesprek bij scheidingsbegeleiding

Bovenstaande is de reden dat wij ook voor alle kinderen een individueel kindgesprek aanbieden als onderdeel van de scheidingsbemiddeling. Kinderen krijgen daarmee hun eigen plekje, even bij de mevrouw of mijnheer aan tafel waar hun ouders ook mee praten. Kinderen ervaren het ook dat ze belangrijk genoeg zijn om ook mee te doen en hun zorgen en wensen te kunnen uiten.

Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat zowel de ouders als de kinderen dit als een grote meerwaarde hebben ervaren. Zo kan het kind in een vertrouwelijke setting steun krijgen, taal geven aan zijn of haar emoties en vragen beantwoord zien in gesprek. Mayet Mediators zijn doorvoor specifiek opgeleid.

Wil je meer informatie of een gratis oriëntatiegesprek inplannen? Neem dan met ons contact op via de telefoon of het aanmeldformulier. 

Kinderen beschermen en de negatieve gevolgen van de scheiding te beperken

Een veilige, warme gezinssituatie met regels en een heldere structuur

Kinderen ontwikkelen zich na de scheiding gemiddeld het beste wanneer zij weinig blootgesteld worden aan conflicten tussen de ouders, een goede band hebben met allebei hun ouders, en opgroeien in een veilige, warme gezinssituatie met regels en een heldere structuur. Andere beschermende factoren die de kans op problemen rond een scheiding kunnen verminderen zijn:

  • Humor van de ouders. Het relativeert.
  • Een positieve en samenwerkende relatie tussen ouders.
  • Als ouders oog en interesse hebben voor de behoeften van het kind.
  • Een positieve, ondersteunende relatie tussen beide ouders na de scheiding.
  • Voor het onderhouden van een goede relatie is regelmatig contact nodig. 
  • Ook een goed netwerk, zowel rond ouders als bij het kind, in de vorm van steunende klasgenoten en vrienden, zelfstandigheid en een voldoende probleemoplossend vermogen verkleinen de kans op problemen van kinderen na de scheiding.

In onze scheidingsbemiddeling zullen we tips en tricks delen met jullie, om daarmee te komen tot duidelijke verwachtingen voor zowel de ouders als de kinderen. 

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Wil je meer weten over onze scheidingsbemiddeling en ouderschapsregeling? Neem gerust contact met ons op en plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek in. 

Aandacht voor het ouderschapsplan

Dag van de scheiding 2023

Precies 227 jaar geleden, op 15 september 1796 werd de eerste echtscheiding uitgesproken tussen mevrouw Lenaerts en de heer Meers. 13 jaar geleden is deze dag door vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) uitgeroepen tot “Dag van de Scheiding”. Op deze dag wordt jaarlijks een thema behandeld rondom de vraag hoe kun je samen in goed overleg uit elkaar gaan.

Dit jaar was er speciale aandacht voor het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is sinds 2009 verplicht. De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding die toen werd ingevoerd, zet de zorg voor de kinderen centraal. Zo worden ouders verplicht afspraken te maken over de contactregeling, de kosten voor levensonderhoud en de communicatie en samenwerking.

Gevolgen van een vechtscheiding op kinderen

Veranderingen zijn stressvol voor ouders en kinderen

Dat de gevolgen van een scheiding op kinderen zo verschillen, komt doordat de gebeurtenissen en omstandigheden er omheen bepalen hoe zij een scheiding doormaken. Hoe meer veranderingen en hoe stressvoller de situatie voor het kind, hoe groter de kans op problemen.

Ingrijpende veranderingen

Er vinden veel veranderingen plaats tijdens kort nadat ouders uit elkaar gaan. Maar ze kunnen ook op pas later of nogmaals optreden. Zo maken veel kinderen mee dat ouders een nieuwe partner krijgen, gaan samenwonen of trouwen, die soms ook uit elkaar gaan. Een deel van de kinderen krijgt ook te maken met stief- en halfbroertjes en zusjes. Kortom, deze veranderingen zorgen ervoor dat kinderen met gescheiden ouders zich steeds moeten aanpassen. Dat kan negatieve gevolgen hebben: emotioneel, gedragsmatig of lichamelijk. Veel voorkomende veranderingen zijn:

Verhuizing - In de meeste gevallen verhuizen één of beide ouders naar een ander huis, soms ook in een andere buurt of stad. Dit kan gevolgen hebben voor de school en vrijetijdsbesteding van kinderen, hun contacten met vriendjes en vriendinnetjes of zelfs met de opa's en oma's.

Wonen - Bij wie zijn de kinderen en wanneer? Regel de praktische situatie. Het kan onzekerheid en onduidelijkheid voor de kinderen met zich meebrengen. Kinderen kunnen ook verward wakker worden en even niet weten in welke bedje ze liggen of waar de deur naar de wc is. Help hen erbij en geef zo snel mogelijk structuur. 

Minder of ander contact met gezinsleden - Het dagelijkse contact van kinderen met beide ouders is minder vanzelfsprekend en dat is vaak wennen. Een slechte band met ouders of problemen van ouders vormen een risicofactor voor kinderen, vooral als het kind daar woont. Verder komt het voor dat het contact met broertjes en zusjes minder wordt, bijvoorbeeld vanwege andere afspraken rondom de woonsituatie.

Financiële achteruitgang - Door een scheiding verandert de inkomenssituatie van ouders, waarbij de nadelige gevolgen voor moeders vaak groter zijn dan voor vaders. Dit kan gevolgen hebben zoals stress bij ouders, maar ook in praktische zin, bijvoorbeeld dat er minder geld beschikbaar is voor kleding, uitjes en hobby's van kinderen. Veel kinderen aken zich zorgen of er nog wel genoeg geld is. 

Ruzies tussen ouders - Het kan zijn dat de ruzies tussen ouders afnemen als zij gaan scheiden. Maar gemiddeld genomen nemen ruzies na een scheiding juist toe. Dat is niet alleen stressvol voor kinderen. Het maakt ook dat ouders minder oog hebben voor de behoeften van hun kinderen. Wanneer ouders steeds ernstige ruzies hebben en het belang en het welzijn van de kinderen uit het oog verliezen, spreken we van een complexe scheiding. Dit vergroot de kans op problemen bij kinderen, zeker wanneer ook sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!