Scheiding en de eigen woning - 9 tips

mayet-mediators-nederland.jpg
07 November 2021
min. leestijd

9 belangrijke onderwerpen bij scheiding en de eigen woning

Wanneer je een koophuis hebt en je gaat scheiden, komt er veel op je af. Het brengt veel onzekerheid met zich mee bij de start van de scheiding. Op de eerste plaats moeten jullie een besluit nemen wie er in de woning blijft, of dat de woning te koop komt. Wie blijft in de echtelijke woning? Daarmee ook de vraag wie de vertrekkende partij wordt. In deze fase is er veel onzekerheid bij scheidende partijen. We zetten hieronder een aantal onderwerpen op een rijtje om je gedachten te vormen, die in onze scheidingsbemiddeling aan de orde komen.

1. Wat is de marktwaarde van de woning?

Laat je de woning taxeren, kun je je dan beiden neerleggen met de taxatiewaarde? In de huidige woningmarkt wordt uit gekte steeds vaker overboden op een woning. Neem je dat risico mee? Wanneer er een hoge waarde uit de taxatie komt, heeft dat gevolgen voor de uitkoopwaarde van de ander. Kun je dan de hypotheek rondkrijgen en wat betekent dat voor je maandlast?

2. Gevolgen voor de vertrekkende partij uit de woning.

  • Huren? De vertrekkende partner moet op zoek naar een andere woning. Wordt dat een huurwoning? Hoe lang verwacht je te moeten wachten op een woning in de sociale sector? Kun je de huurpenningen betalen? Wanneer je een uitkoopwaarde ontvangt, welke gevolgen heeft dat voor de toeslagen?
  • Kopen? Wanneer de vertrekkende partner een andere woning wil kopen, welke maximale hypotheek kan je krijgen? En wanneer er moet worden overboden, hoe ga je om met dat risico? Welke afspraken maak je daarover?

3. Hypotheek regelen.

De hypotheekadviseur kan een "quick scan" maken, waarmee een indicatie wordt gegeven voor de maximale hypotheek en de te verwachten maandlast. Wij werken met verschillende hypotheekadviseurs samen, die ook ons financieel scheidingsrapport kennen. Dat is fijn en belangrijk in de scheidingsprocedure. Als mediator hebben wij daarin een begeleidende rol, je hoeft het immers niet allemaal alleen te doen.

4. Alimentatie afspreken?

Wanneer we het financieel scheidingsrapport bespreken, komen deze vragen aan de orde. Daarbij zullen we ook bemiddelen in de hoogte van partneralimentatie en als deze aan de orde is, welke effecten heeft dit voor de maximale hypotheek? We geven naast de berekening ook een indicatie van de mogelijkheden, zodat je beslagen ten ijs bij de hypotheekadviseur het gesprek aan kan gaan.

5. Tijdelijke bewoning.

Tijdens de mediation bemiddelen we ook naar afspraken over de tijdelijke bewoning, de betaling van de woonlasten, afspraken over het onderhoud. Is het haalbaar om nog samen in de woning te blijven? Misschien is bird-nesting een idee voor jullie? Dit is een tijdelijke oplossing waarbij jullie zoeken naar een alternatieve woning, waar jullie om en om in verblijven. Zodat de kinderen in de eerste fase van de scheiding de ouderlijke woning blijven.

6. Herinrichtingkosten en verhuiskosten.

Willen jullie onderling afspraken maken over de kosten van de verhuizing, de kosten van de hypotheekadviseur of de notaris.

7. Belastingaangifte in het jaar van de scheiding.

Het is ook belangrijk om afspraken te maken over hypotheekrente-aftrek. Tot wanneer deel je die samen? Kies je er voor om nog fiscale partners te blijven? Het is belangrijk om samen te kijken of het nog een voordeel is om de aftrekposten nog samen op te voeren en te verdelen. En vervolgens af te spreken wie de eenmalige aftrekposten opvoert in verband met de overname van de woning.

8. Financieel scheidingsrapport.

Wij merken dat de belangen van beide partijen soms gemeenschappelijk zijn en soms ook scheidende partijen verdeeld houdt. Aan de ene kant wil je de woning voor de kinderen bewaren, aan de andere kant betekent het vertrek van een van beiden een onzekere periode. Daarom merken we dat ons financieel scheidingsrapport veel inzicht en verduidelijking geeft. Omdat we zowel de verdeling van de bezittingen bespreken, maar ook ieders netto besteedbaar inkomen na de scheiding in beeld brengen. We optimaliseren ieders portemonnee, zowel fiscaal als voor de toeslagen. Daardoor kunnen de besluiten in een duidelijke procedure stap voor stap genomen worden. Je weet immers precies waar je aan toe bent na de scheiding.

9. Scheidingsconvenant.

De eigen woning problematiek moet duidelijk worden opgenomen in het scheidingsconvenant. Er kan veel gedoe ontstaan wanneer dit niet volledig is overeengekomen en beschreven. Zowel voor de rechter, de hypotheekadviseur en de notaris. Zij gebruiken immers het convenant als leidraad voor de uit te voeren werkzaamheden. En iedere scheiding is daarin maatwerk. Iedere scheiding leidt tot afspraken die voor jullie belangrijk zijn. Dat is voor ieder scheidend stel anders. Daar houden we rekening mee in het schrijven van het convenant. Onze scheidingsbemiddeling is daarmee ook maatwerk, we sluiten aan bij wat jullie al besloten hebben en we bemiddelen daar waar jullie er samen niet aan uitkomen. Dit leidt altijd tot een efficiënt proces, en hoe moeilijk ook, tot oplossingen. Uit elkaar? Mét elkaar! Vragen over de eigen woning en scheiding? Neem gerust met ons contact op, dan kijken we met elkaar naar de mogelijkheden. Blijf niet samen in een discussie zitten, maar kom bijtijds in een mediationprocedure. Dit vergroot de kans aanzienlijk om er samen aan uit te komen, ook al zie je er tegen op.
mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!