Scheiding regelen wanneer partner of kind autisme heeft

kinderen-in-een-scheiding-mayet.jpg
27 March 2023
min. leestijd

Omdat het deze week autismeweek is, een week met aandacht voor autisme in alle verschijningsvormen, brengen we onze specialistische mediation rondom autisme (ASS) onder de aandacht. Wellicht helpt het om met vertrouwen, zowel voor de partner zonder als de partner mét autisme een scheidingsbemiddeling tegemoet te gaan. Een scheiding regelen met een partner of kind met autisme kan een complex en emotioneel proces zijn, overigens net als elke andere scheiding. Autisme en echtscheiding zijn op zich zelf staand allebei al complexe onderwerpen, en wanneer ze samen voorkomen, kan dat extra uitdagend zijn voor alle betrokkenen, inclusief de persoon met autisme. Mayet Mediators zijn zich zeer bewust van wat autisme inhoudt. We krijgen dan ook een breed spectrum aan mensen met autisme aan tafel, intelligentieniveaus variëren van zeer hoog tot zeer laag en ook de uitingsvormen variëren van ernstig tot nauwelijks opvallend. Onze mediation richt zich bij autisme altijd op maatwerk en op de mens aan tafel. We houden er rekening mee dat aan de ene kant informatie door mensen met autisme anders wordt verwerkt dan bij gemiddelde mensen. We merken hoe dat kan leiden tot wederzijds onbegrip en problemen in de manieren waarop de persoon zich verhoudt tot de ex-partner en ook de kinderen. We merken ook dat er nog weleens sprake kan zijn van over- of onderprikkeling van de zintuigen. We houden er rekening mee en dat maakt onze mediation en scheidingsbegeleiding uniek en ook effectief. Duidelijke afspraken, kijken naar wat kan en wat niet haalbaar is, in een positief proces voor beide partners.

Er zijn echter enkele specifieke overwegingen die belangrijk zijn bij het scheiden van een partner met autisme

Ten eerste kan het zijn dat de partner met autisme moeite heeft met het begrijpen van de scheiding en de gevolgen daarvan en daarom moeite kunnen hebben met het verwerken van de emoties die gepaard gaan met een scheiding en moeite hebben om te begrijpen wat er gaat gebeuren. Het kan nuttig zijn om duidelijke en eenvoudige uitleg te geven over de scheiding en de redenen daarvoor, en om het proces zo voorspelbaar mogelijk te maken. Ten tweede kan het belangrijk zijn om rekening te houden met de specifieke behoeften van je partner met autisme tijdens de scheiding. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je duidelijke afspraken moet maken over hoe je communiceert en dat je rekening moet houden met de behoefte aan structuur en voorspelbaarheid. Het kan ook belangrijk zijn om rekening te houden met eventuele overprikkeling of angstsymptomen die kunnen optreden. Ten derde kan het nuttig zijn om hulp te zoeken bij professionals die ervaring hebben met autisme en scheiding. Deze professionals kunnen advies en ondersteuning bieden bij het opstellen van een omgangsregeling en het begeleiden van je partner tijdens en na de scheiding. Het kan ook nuttig zijn om de hulp in te roepen van een mediator om te helpen bij het oplossen van eventuele conflicten en om te ondersteunen bij een soepele overgang. Tot slot is het belangrijk om te onthouden dat elke persoon met autisme uniek is en dat onze mediation altijd maatwerk is. De methode Mayet is gericht op het open en eerlijk communiceren, gaat over wat ieder nodig heeft, gaat over samenwerken om de scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen en samenwerken als ouders na de scheiding.

Mayet Mediators werken samen en kunnen schakelen met autismecentra en hulpverlening bij een scheidingsbemiddeling

Mayet Mediators werken samen met gespecialiseerde autismecentra, autismenetwerk, autismecoaches en andere hulpverleners. Soms is er sprake van hulpverlening in de vorm van ondersteuning voor het dagelijks leven: Mensen met autisme kunnen ook baat hebben bij ondersteuning voor dagelijkse activiteiten, zoals wonen, werk, vrije tijd en sociale interactie. Er zijn verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar, zoals ondersteunde huisvesting, jobcoaching en sociale vaardigheidstraining. Of bij ondersteuning voor familie en verzorgers: Voor familie en verzorgers van mensen met autisme kan het ook belangrijk zijn om ondersteuning en hulp te krijgen. Dit kan variëren van advies en informatie over autisme tot praktische hulp bij dagelijkse taken. Op deze manier kan er goede samenwerking ontstaan op het gebied van de omgangsregeling voor de kinderen, het welzijn van de kinderen en we bespreken de functie van ouderlijk gezag na de scheiding.

Scheiden met een kind met autisme

Wanneer ouders van een kind met autisme scheiden, kan dit een grote impact hebben op het kind. Kinderen met autisme zijn vaak gevoelig zijn voor veranderingen en moeite hebben om hun emoties en gevoelens te uiten. Ze kunnen ook moeite hebben met het begrijpen van de veranderingen in hun dagelijks leven, de afspraken rond de scheiding en de mogelijke veranderingen in de omgangsregeling. Daarom is het belangrijk dat ouders van kinderen met autisme extra zorgvuldig en geduldig zijn bij het uitleggen van de scheiding en de veranderingen die dit met zich meebrengt. Daarom hebben we enkele tips: 1. Het kan helpen om de informatie in kleine stapjes en visueel te presenteren, met behulp van bijvoorbeeld foto's, pictogrammen of andere visuele hulpmiddelen. 2. Het is ook belangrijk om het kind de tijd en ruimte te geven om de informatie te verwerken en eventuele vragen te stellen. 3. Daarnaast kunnen kinderen met autisme baat hebben bij een gestructureerde omgangsregeling en duidelijke afspraken over de scheiding en de veranderingen in hun dagelijks leven. Het kan helpen om deze afspraken op te nemen in een visueel schema, zodat het kind een overzicht heeft van wat er gaat gebeuren en wanneer. 4. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de specifieke behoeften van het kind met autisme bij het opstellen van de omgangsregeling en andere afspraken rond de scheiding. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de behoefte aan structuur, voorspelbaarheid en rust. Mayet Mediators zijn gespecialiseerd in het proces van partners naar ouders en kinderen in een scheiding in het bijzonder. Dat komt tot uiting in een dynamisch en waterdicht ouderschapsplan zonder open eindjes. Dat kan meegroeien met de leeftijd van de kinderen, hun ontwikkeling. Met aandacht voor onderlinge communicatie, ieders behoeften en duidelijke structuur voor de ouders na de scheiding. Wij willen tijdens de scheidingsbemiddeling de stem van het kind verwoorden, het is immers niet aan tafel en heeft vooral te maken met de scheiding van zijn/haar ouders. En wel de rest van zijn/haar leven. Belangrijk genoeg dus om daar tijdens de mediation ruim aandacht aan te schenken. Daarom helpen wij ook ouders van kinderen met autisme. We faciliteren en bieden ondersteuning bij het opstellen van een omgangsregeling en het begeleiden van het kind tijdens en na de scheiding.

Scheiding regelen met een partner of kind met autisme (ASS)? Maak een afspraak:

Heb je te maken met een partner met autisme of kinderen met autisme en ga je scheiden? Neem gerust contact met ons op. Een oriëntatiegesprek is vrijblijvend, we maken kennis en kijken naar de beste mogelijkheden in jullie situatie. Je hoeft er niet alleen voor te staan:

Uit elkaar? Mét elkaar!

#weekvanautisme #autismeweek #scheidenenautisme
mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!