Rachid Rahmani: Het nut en de noodzaak van een extern vertrouwenspersoon

zm5.jpg

Rachid Rahmani is een ervaren en doortastende Mayet vertrouwenspersoon en coach. Hij is partner van Mayet Mediators West-Brabant. In deze blog neemt hij je mee naar zijn ervaring en drijfveren om mensen die op de werkvloer of in een samenwerkingsverband ongewenst gedrag ervaren, bij te staan en te ondersteunen. In zijn rol als vertrouwenspersoon is hij zich ervan bewust dat het coachen slechts een onderdeel is van werk en dat de mensen met wie hij contact heeft, vaak al sterk in hun schoenen staan, maar door veranderingen in hun omgeving soms uit balans raken. Lees hier verder.....

31 May 2024
min. leestijd

Vertrouwenspersoon

We focussen op wat goed gaat en zo kan er disbalans ontstaan.

Rachid: "Ik ben als leidinggevende werkzaam binnen de overheidssector en ben dagelijks bezig met het coachen, ondersteunen en faciliteren van werknemers. Ook kom ik in deze rol met alle lagen van onze maatschappij in aanraking en dat maakt deze baan zo mooi. Ik merk wel dat mijn collega’s steeds meer blootstaan aan alle grillen van onze samenleving en de veranderingen die social media met zich mee brengen. Ik probeer hen dan ook dagelijks bij te staan in de moeilijke job die zij hebben. Coachen is een van de meest gebruikte stijlen die ik gebruik om hen steeds weerbaarder te maken. Door een op een gesprekken, trainingen aan te bieden en op een professionele wijze met hen over het werk te praten, worden we sterker in ons vak.

In mijn rol als vertrouwenspersoon ben ik me ervan bewust dat het coachen slechts een onderdeel is van werk en dat de individuen met wie ik contact heb, vaak al sterk in hun schoenen staan. Maar door veranderingen in hun omgeving soms uit balans raken. De kernkwaliteiten die zij hebben worden door gebeurtenissen die emotioneel impact op hen hebben minder goed gebruikt.

Door het goede gesprek te voeren en vooral de focus te leggen op wat al goed gaat komen we vaak tot de punten waar de disbalans is ontstaan. Door samen te onderzoeken waar de wens en verwachtingen liggen probeer ik hen dan ook weer terug in de wedstrijd te helpen. Mooi gezegd noem ik dat voor het gemak, weer de regie pakken of hen weer te empoweren zodat ze zelf het stuur weer vastpakken en het goede gesprek kunnen voeren. Dit kan zijn met collega’s, leidinggevenden, (externe) partners, maar ook in gevallen dat ze in verzuim zitten of juist dreigen te komen doordat de situatie al geëscaleerd is."

Grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld zijn een pijnlijk en hardnekkig maatschappelijk probleem.

Door de jaren heen is Rahmani steeds meer overtuigd geraakt van het nut en de noodzaak van een externe vertrouwenspersoon, om ongewenst, grensoverschrijdend gedrag of conflicten vroegtijdig te signaleren, zodat je ze samen bespreekbaar kunt maken.

In zijn dagelijks werk als leidinggevende en vertrouwenspersoon is hij gaan inzoomen naar dergelijke voorvallen en hij heeft geconstateerd dat deze zich overal -in grote of minder grote mate- voordoen. "Doen we het dan gelijk fout of zijn we er blind voor?" vraagt Rahmani zich af. "Nee, we doen het niet zo maar verkeerd, maar je er meer bewust van zijn dat jij hierin het verschil kan maken is een goede stap naar een betere en fijnere omgang tussen mensen. Door er actief mee bezig te zijn, erover te praten en elkaar te informeren, zorgen we dat de problemen niet groter worden en de drempel om het te bespreken, lager."

Rachid vervolgt: "Je hoeft de televisie maar aan te zetten of de krant te lezen en dan zie je dat grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld een pijnlijk en hardnekkig maatschappelijk probleem zijn. De voorbeelden spreken voor zich en ik wil dan ook geen open deuren intrappen. Maar je kunt denken aan de onthullingen rond betaald voetbal, maar het kunnen ook voorbeelden bij  de plaatselijke (sport)vereniging zijn. Zo ook de theater- en televisiewereld waar voorbeelden genoeg van te noemen zijn. Deze incidenten laten een patroon zien waarbij machtsongelijkheid een bron blijkt te zijn voor intimidatie en (machts)misbruik.

Ongewenste omgangsvormen gaan natuurlijk niet alleen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit gaat ook over geweld, pesten, discriminatie en intimidatie op de werkvloer en daar zijn tal van voorbeelden van te noemen, zoals aanhoudende grapjes waarbij je je ongemakkelijk voelt en het uitsluiten van collega’s."

Hoe kan je ongewenste omgangsvormen voorkomen?

Is het überhaupt te voorkomen? Wat kan een vertrouwenspersoon voor zowel werknemer als werkgever betekenen?

Een vertrouwenspersoon brengt vaak veel meer dan wordt gedacht. Een vertrouwenspersoon is niet alleen maar een luisterend oor. We merken dat werkgevers of werknemers soms denken dat een extern vertrouwenspersoon alleen maar een luisterend oor kan bieden. Het is nog vaak onbekend wat we als vertrouwenspersonen nog meer doen. Vanuit de werknemer is het vaak een onbekende rol en weten niet dat deze mogelijkheid bestaat. Een werkgever ziet het vaak als een onbeduidende en niet noodzakelijke extra schakel in zijn bedrijf.

Hierna lichten we enkele misvattingen toe, die wij wel horen wanneer we met ondernemers spreken over het wel of niet aanstellen van een extern vertrouwenspersoon. De grootste misvattingen zijn:

  • dat je alleen bij een vertrouwenspersoon terecht kunt als je grote problemen hebt, zoals seksuele intimidatie, discriminatie en geweld op de werkvloer. Nee, een extern vertrouwenspersoon is voor allerlei zorgen en kwesties beschikbaar zijn, groot of klein. Mits ze te maken hebben met jouw gevoel van grensoverschrijdend gedrag. Of wanneer je twijfelt of het bedrijf een misstand begaat tegen de maatschappij. 
  • dat het gevoel heerst dat de vertrouwelijkheid maar beperkt is en dat een extern vertrouwenspersoon informatie door moet geven aan het management. In werkelijkheid zijn we juist gebonden aan strikte regels om deze te waarborgen, tenzij er sprake is voor gevaar en veiligheid van personen en of instanties.
  • dat een vertrouwenspersoon bijvoorbeeld het management of een leidinggevende in de weg loopt. Dat is niet zo, want wij bieden juist ondersteuning bij conflicten, stressvolle situaties of andere uitdagingen omtrent ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon kan - zeker wanneer er sprake is van meerdere meldingen of terugkomende onderwerpen bij medewerkers - deze ongewenste situatie in beeld brengen. Wat er speelt op de werkvloer, maar ook daarbuiten, kan invloed hebben op de werkvloer. 
  • dat een extern vertrouwenspersoon niet nodig is als er een HR-manager of personeelszaken is. Dat is niet juist. Het gaat om het beleid rondom de psycho-sociale arbeidsbelasting (PSA). Dat betekent dat een extern vertrouwenspersoon zich ook moet kunnen confirmeren aan dat PSA-beleid en gevraagd en ongevraagd hierover tips mag geven of mee kan denken. Een extern vertrouwenspersoon is daarmee een sparring partner en biedt een vorm van onafhankelijke ondersteuning.

Voordelen van een extern vertrouwenspersoon

Wat zijn dan de grootste voordelen van het hebben van een externe vertrouwenspersoon binnen je bedrijf?

  • Werknemers ervaren een veilige werkplek en ruimte om hun zorgen en problemen te bespreken, wat bijdraagt aan het mentale en emotionele welzijn
  • Een fijne en respectvolle wekomgeving, gefaciliteerd door een VP , kan bijdragen aan het behoud van talent en het verminderen van een personeelsverloop
  • Door tijdig conflicten en misverstanden aan te pakken, kan een VP bijdragen aan het bevorderen van positieve teamrelaties en samenwerking
  • Door proactief te zijn in het herkennen, signaleren en het ondersteunen bij potentiële conflicten, juridische kwesties kan reputatieschade voor het bedrijf voorkomen worden.
  • Het bevordert / stimuleert werknemers om eigen regie te pakken in het onderlinge contact
  • Een laatste voordeel van een VP is dat je een signaal naar de werknemers stuurt dat hun welzijn, gevoel en emoties serieus worden genomen. Hiermee wordt een open cultuur gestimuleerd en bevorderd.

Neem vandaag nog contact op

Mayet Mediators en Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar voor conflictbemiddeling en extern vertrouwenswerk in het hele land. Kijk hier in welke steden we te vinden zijn.

Daarnaast is het altijd mogelijk om te vragen naar alternatieven, reistijden en opties die de mediator of vertrouwenspersoon zelf heeft. Je kunt ons onder andere vinden in steden als AmsterdamRotterdamUtrechtBredaEindhovenArnhemBergen op ZoomRoosendaalTilburgHalderbergeDen BoschMiddelburgDordrechtSchoonhovenWoerdenKockengenNieuwegeinHoofddorpNijmegenZwolleZeeland.

Vraag naar de mogelijkheden en neem met ons contact op.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!