Wetswijziging "Wet Bedrag Ineens" bij scheiding

scheiden-bij-mayet-mediators.jpg
22 June 2021
min. leestijd

De "Wet Bedrag Ineens" kan bij een echtscheiding mogelijk leiden tot problemen in de toekomst. We vinden het onze zorgplicht als scheidingsspecialist en registermediator om deze belangrijke verandering voor pensioen en scheiding onder de aandacht te brengen. Wanneer pensioenverevening tot de afspraken van je echtscheiding behoort, is het verstandig om na te denken over aanvullende afspraken rondom het pensioen na scheiding. Wijzigingen in pensioenwetgeving en gevolgen voor pensioenafspraken bij scheiding met de Wet Bedrag Ineens, RVU, Verlofsparen. In dit nieuwsbericht lees je:

  1. Een toelichting op de Wet Bedrag Ineens
  2. De gevolgen ervan wanneer je gescheiden bent en voor pensioenverevening hebt gekozen
  3. De gevolgen ervan wanneer je gekozen hebt om het bijzonder nabestaandenpensioen aan elkaar toe te delen.

1. Wet Bedrag Ineens

Afgelopen dinsdag, 12 januari 2021, is De Wet Bedrag Ineens door de Eerste Kamer aangenomen. Vanaf 1 januari 2023 mag je ervoor kiezen om maximaal 10% van het ouderdomspensioen (van het opgebouwd kapitaal) in een keer te laten uitkeren. Dit heeft gevolgen voor mensen die gescheiden zijn of gaan scheiden en pensioenverevening overeengekomen zijn bij hun scheiding. Misschien heb je geen ouderdomspensioen verevend, maar elkaar wel het partnerpensioen, of bijzonder nabestaandenpensioen toegedeeld. Juist dan is het belangrijk om na te denken of je hierover aanvullende afspraken wilt maken. De wetgever wil met de nieuwe Wet Bedrag Ineens mensen meer flexibiliteit bieden. Je kunt het opgebouwd pensioenkapitaal flexibel aanwenden, door te kiezen voor een eenmalige uitkering van 10% van het opgebouwde pensioenkapitaal. Het betreft hier de opgebouwde pensioenvoorzieningen bij een pensioenfonds en het opgebouwd kapitaal in lijfrenteverzekeringen. Door deze keuzemogelijkheid kun je je eigen financiële plan beter aanpassen en afstemmen op je persoonlijke situatie. Je hebt misschien de eerste jaren na je pensioen meer netto besteedbaar inkomen nodig dan de laatste jaren dat je pensioen geniet. Zo kan je je pensioen afstemmen op de levenscyclus. De belangrijkste voorwaarden die hierbij aangenomen zijn in de wet zijn: Het afkoopbedrag is maximaal 10% van de waarde van de pensioenaanspraken (ouderdomspensioen) of opgebouwd lijfrentekapitaal. De gedeeltelijke afkoop moet op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen plaatsvinden. Je mag alleen met toestemming van de partner die begunstigde is voor het partnerpensioen (bijzonder nabestaandenpensioen) gebruikmaken van het recht op gedeeltelijke afkoop, wanneer dit leidt tot een verlaging van het bijzonder nabestaandenpensioen (bij overlijden). Indien gedeeltelijke afkoop uitsluitend ziet op oudedagspensioen, dan is er geen toestemming nodig van de partner.

2. Gevolgen nieuwe wetgeving voor verevende pensioenen bij scheiding (WVPS)

Wij wijzen onze cliënten erop dat de afspraken voor pensioenverevening binnen 24 maanden moeten worden aangemeld bij het pensioenfonds. Daarvoor zijn formulieren beschikbaar. We nemen dit ook op als actiepunt in het echtscheidingsconvenant. De uitvoering is verantwoordelijkheid voor de partijen zelf natuurlijk. Wanneer de scheiding binnen twee jaar is gemeld bij het pensioenfonds dan wordt het verevende pensioen rechtstreeks uitgekeerd aan de ex-partner. Wanneer je kiest voor de Wet Bedrag Ineens dan geldt met betrekking tot de afkoop geldt hetzelfde. Het pensioenfonds zal een evenredig deel van de uitkering ineens rechtstreeks uitkeren aan de ex-partner. Inkomstenbelasting en toeslagen. Daarbij moet je je ook realiseren dat een eenmalige uitkering gevolgen heeft voor je belastbaar inkomen, wellicht betaal je er meer belasting over. En gevolgen heeft voor je toetsinkomen ten aanzien van de hoogte van de toeslagen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben, waar je misschien helemaal niet op zit te wachten te zijner tijd. NB: Extra probleem wanneer je als ex-partners vergeten bent om binnen twee jaar na de scheiding de verevening van de pensioenen door te geven. Dan moet de ex-partner zelf het verevende deel van het ouderdomspensioen overmaken aan zijn/haar ex echtgenoot. En dat geldt nu dus ook wanneer je kiest voor de Wet Bedrag Ineens en een afkoopsom ontvangt. Voor de ex-partner wordt het echter wel moeilijk om te controleren of je ontvangt waar je recht op hebt. Communicatie en overleg te zijner tijd is noodzakelijk.

3. De gevolgen ervan wanneer je gekozen hebt om het bijzonder nabestaandenpensioen aan elkaar toe te delen.

Of je nabestaandenpensioen krijgt, hangt af van de regels van het pensioenfonds. Het nabestaandenpensioen kan op opbouwbasis of risicobasis zijn opgebouwd of verzekerd zijn. Wordt er daadwerkelijk kapitaal opgebouwd en gereserveerd voor het nabestaandenpensioen, dan geeft de toedeling ervan bij een scheiding recht op het gedurende het huwelijk opgebouwde nabestaandenpensioen. Dit is pensioen dat u krijgt nadat uw ex-partner overlijdt. De gemeente geeft het overlijden van uw ex-partner door aan het pensioenfonds. U ontvangt daarna automatisch bericht van het pensioenfonds. Bijzonder nabestaandenpensioen is meestal 70% van het pensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk of partnerschap. Is het nabestaandenpensioen verzekerd met een risicobasis, dan stopt het recht op partnerpensioen bij de scheiding. Je hebt geen recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Wanneer het nabestaandenpensioen wel wordt opgebouwd, dan heeft de Wet Bedrag Ineens gevolgen voor de afspraken die vastgelegd zijn in het echtscheidingsconvenant. Je mag namelijk alleen met toestemming van de ex-partner die begunstigde is voor het partnerpensioen (bijzonder nabestaandenpensioen) gebruikmaken van het recht op gedeeltelijke afkoop, wanneer dit leidt tot een verlaging van het bijzonder nabestaandenpensioen (bij overlijden). Indien gedeeltelijke afkoop uitsluitend ziet op oudedagspensioen, dan is er geen toestemming nodig van de partner. Let op: Wellicht heb je ervoor gekozen om de waarde van het opgebouwde nabestaandenpensioen om te zetten in een eigen ouderdomspensioen. Je ontvangt dan sowieso een hoger ouderdomspensioen, en daarmee ook een hogere afkoop wanneer je kiest voor de Wet Bedrag Ineens.

Maak een addendum op je scheidingsconvenant.

Dit kan de volgende onderwerpen bevatten:
  1. Uitsluitend gebruik kan maken van Wet bedrag ineens na uitdrukkelijke toestemming van de vereveningsgerechtigde partner.
  2. Informatieplicht bij gebruikmaking van de Wet bedrag over de gevolgen, binnen 3 maanden voorafgaande aan de afkoop. De gevolgen voor een lager bijzonder nabestaandenpensioen worden daarbij meegenomen.
  3. En wanneer je de afgelopen 2 jaar bent gescheiden, en dus nog gebruik kunt maken van de 24 maanden termijn voor melding bij het pensioenfonds is er extra mogelijk: Alsnog kiezen voor conversie. Dat kan echter alleen wanneer jullie beiden daarmee instemmen én de pensioenuitvoerder. Dan wordt conversie van het ouderdomspensioen naar je eigen pensioenregeling de basis. Iedere ex-partner krijgt recht op zijn eigen pensioen en het opgebouwde deel van het pensioen van je ex wordt toegevoegd aan je eigen pensioenkapitaal en andersom. Daarmee wordt voorkomen dat je nog langer afhankelijk bent van keuzes van je ex-partner. Tevens overeenkomen dat je uitsluitend gebruik kan maken van Wet Bedrag Ineens na uitdrukkelijke toestemming van de vereveningsgerechtigde partner.
Heb je na het lezen van dit artikel specifieke vragen voor je eigen persoonlijke situatie? Bel of mail ons gerust. Als registermediator zijn we er, ook na de scheiding, voor je. Dat is onze zorgplicht.

Beter aan de voorkant met bespreken en misverstanden in de toekomst voorkomen. De digitale zoom-koffie voor een mediation gesprek staat voor je klaar. Lees hier meer over onze scheidingsbegeleiding.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!