5 tips bij conflict in gezondheidszorg - GZ mediation

mediation-gezondheidszorg-mayet.jpg
19 May 2022
min. leestijd

Ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorgcentra staan bol van de conflicten. Er is veel aan de hand in de gezondheidszorg. Hoge werkdruk, hoge ambities, weinig personeel en veel wet- en regelgeving. Ook ligt er veel druk bij het personeel, artsen en verpleegkundigen hebben steeds vaker te maken met klagende en dreigende cliënten. Dit alle leidt tot werkdruk en stress. In ongeveer de helft van de ziekenhuizen hebben medisch specialisten op een of andere manier een conflict met elkaar. Ruzies tussen artsen en patiënten komt in 65% van de ziekenhuizen voor. En teamconflicten, bijvoorbeeld tussen verpleegkundigen, op een afdeling, in de polikliniek, in een maatschap, komen in een derde van de ziekenhuizen. Medisch specialisten zijn meestal geen managers en worden wel vaak op die manier ingezet in de organisatie. In de gezondheidszorg worden mensen arbeidsongeschikt omdat ze in een functie zijn terechtgekomen waar ze niet thuis horen. Culturele achtergronden, cultuurproblematiek hoort daar ook bij. Mensen reageren anders in een conflictsituatie en hebben vaak in een andere cultuur op een andere wijze geleerd hoe je met conflictsituaties om gaat en conflicten oplost. De statistieken liegen er niet om en als gespecialiseerde GZ-mediators hebben wij er dagelijks mee te maken. Weet je wat dat de gezondheidszorg kost? Tientallen miljoenen euro’s aan ziekteverzuim, juridische kosten en hoge schadevergoedingen. Dit geld zou toch zoveel beter besteed kunnen en moeten worden? Kortom: Bespaar aan kosten voor ziekteverzuim, dure juridische procedures en hoge schadevergoedingen en kies voor een traject van GZ-mediation. Speelt er een conflict bij jou in een GZ-instelling of ziekenhuis? Hierbij onze tips voor de aanloopfase naar mediation. Zo blijf je on speaking terms en kunnen partijen worden gemotiveerd voor een traject van GZ-mediation.

1. Motiveer de betrokken partijen tijdig tot mediation.

Mediation is vertrouwelijk, snel en praktisch. Daarom is het veilig aan de mediationtafel en kunnen de echte belangen in het conflict opgezocht worden. En dat helpt bij het vinden van een oplossing. Zelf oplossen kan alleen maar tot escalatie zorgen, vaak met een ziekmelding tot gevolg.

2. Maak gebruik van de professionele houding en vakbekwaamheid van de mediator.

Wij zorgen voor een prettige sfeer aan tafel, waarbij moeilijke onderwerpen niet gemeden worden. We trekken de communicatie vlot. Samen met persoonlijke aandacht is dit een belangrijk middel om met elkaar een werkrelatie op te bouwen.

3. Formuleer het probleem vanuit ieders belangen en niet vanuit waarden en normen.

Een probleem en een tegenstelling wordt meestal door de betrokkenen op een verschillende manier ervaren.

4. Maak er geen persoonlijke kwestie van.

Bij een ruzie hoort communicatie en interactie. Het is maar de vraag hoe de betrokkenen het doen en laten van een ander interpreteren.

5. Neem afstand van je eigen emotie en gun de ander zijn of haar emotie.

Denk na voordat je je eigen emotie uit. Het is beter om je eigen behoefte en gevoelens te delen. Gun de ander zijn emoties, hij of zij reageert niet zomaar boos of verdrietig. Wanneer je daar interesse in toont, dan komt de behoefte en het gevoel van de ander ook aan bod. Dit is een aanknopingspunt voor een gesprek.

Meer informatie?

Heb je te maken met een conflict in de zorg? Dreigt er een conflict situatie te ontstaan? Denk aan:
  • Conflicten binnen de maatschap
  • Conflicten tussen specialisten en management
  • Kwesties binnen teams en afdelingen
  • Conflicten tussen professionals en patiënten/cliënten
  • Conflicten tussen directie/raad van bestuur en raad van toezicht
  • Arbeidsconflicten
Mayet Mediators hebben allemaal affiniteit met de gezondheidszorg. Je kunt bij ons terecht voor zakelijke mediation (GZ-mediation) en ook voor preventieve mediation. Voorkomen is beter dan genezen, zullen we maar zeggen (om in GZ-jargon te blijven)! Een offerte is dezelfde dag na aanvraag gemaakt en verzonden. En na akkoord plannen we de week erop de eerste gesprekken in. We werken altijd met intakegesprekken, die vertrouwelijk zijn en daarna volgen de mediationgesprekken. Soms 1, meestal 2, soms 3 gesprekken. Snel, zorgvuldig en met ruimte voor ieders belangen! Naast onze vakbekwaamheid en ervaring is GZ-mediation bekend terrein voor ons. Mochten er cultuurproblemen spelen bij het conflict dan hebben wij daar een gespecialiseerde mediator voor. Je bent in goede handen. Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over de voordelen van mediation en de mogelijkheden. Download onze zakelijke mediation folder.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!