Als je als mediator niet vakbekwaam bent, dan kun je een zaak zo maar verergeren.

img-2@2x.png
23 March 2022
min. leestijd

Mayet Mediators zijn daarom goed opgeleid. Dit betekent dat vakbekwaamheid op het gebied van conflicthantering en bemiddeling van het hoogste niveau. Daarnaast staan we voor onze beroepsprofessionaliteit. Want iedere mediation vergt een andere bijzondere specialisatie. Zo zijn onze mediators onder andere gespecialiseerd als:

 • Familiemediator
 • Scheidingsspecialisten
 • Arbeidsmediator
 • Zakelijke mediator
 • Overheidsmediator
 • Onderwijsmediator
 • Strafmediator
Naast het feit dat we ons confirmeren aan de gedragsregels en reglementen van de Mediation Federatie Nederland, zijn we ingeschreven bij het ADR-register als internationaal ADR Full Certified Mediator, ADR Full Certified Arbiter en ConflictCoach.

Kwaliteit

We zijn aangesloten bij de verschillende beroepsverenigingen, zoals de Nederlandse Vereniging van Mediators en de Nederlandse Vereniging van Strafmediators. Daarnaast zijn we aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en hebben het keurmerk High Trust Kantoor. Omdat we met een groep collega’s zijn, hebben we regelmatig onderling intervisie en supervisie en permanente educatie bijeenkomsten. En omdat we een kwaliteits- en kenniscentrum zijn, is de onderlinge leer- groei- en ontwikkelcurve enorm hoog. Op deze manier kunnen we TOP kwaliteit leveren. Wij treden zowel op als juridische conflictbemiddelaar in persoonlijke- en zakelijke conflicten. Een helpende hand die u veel onnodige kosten kan besparen! De MfN Register Mediator, ADR Full Certified Mediator, ADR Full Certified Arbiter en Conflictcoach is met erkende trainingen en opleidingen bekwaamd in het leiden en begeleiden van mediationprocessen. Mayet Mediators werken als registermediator in de bovengenoemde registers conform de MfN gedragsregels en ADR gedragsregels. Deze registers kennen een klachtenregeling en een onafhankelijk tuchtrecht. Daarmee staan wij voor professionaliteit en achter ons beroep. Vandaar dat hun titels (MfN Register Mediator, ADR Full Certified Mediator & Conflict Coach) nationaal en internationaal beschermd zijn.

Waarom kies je voor een mediationtraject?

Mediation is:
 • snel en kostenefficiënt;
 • toekomstgericht;
 • flexibel en informeel;
 • vertrouwelijk en besloten;
 • actieve inbreng van partijen;
 • deskundige begeleiding;
 • ruimte voor eigen creatieve oplossingen;
 • belangen van beide partijen staan centraal.

Gezamenlijke gevonden oplossingen leveren altijd winst op:

 • een hoge acceptatiegraad;
 • een win-win resultaat;
 • oplossingsgerichte oplossingen;
 • verbetering van samenwerkingsverbanden;
 • wederzijds begrip;
 • geen onnodige beschadiging van relaties.

Wat is het voordeel van teammediation of samenwerkings mediation?

 • Meer werkplezier;
 • Meer onderling vertrouwen;
 • Meer wederzijds respect;
 • Meer openstaan voor elkaars mening;
 • Minder frustraties;
 • Meer onderlinge verbinding;
 • Luisteren en elkaar echt te begrijpen;
 • Elkaar op een verbindende manier feedback geven.
Wil je meer weten? Bel of mail ons gerust voor een gratis oriëntatie of download een van onze gratis folders.
mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!