Arbo-arts verwijst naar mediation – wat mag je verwachten bij de mediator

zm12.jpg

Heeft de bedrijfsarts of arbo-arts aangegeven dat er sprake is van een arbeidsconflict en mediation voorgesteld? Wellicht komen er een heleboel vragen op je af. Je wilt misschien weten hoe mediation werkt en hebt veel vragen over het proces, vooral omdat de arbo-arts je naar mediation heeft verwezen in verband met ziekte of je juist wel geschikt acht om te gaan werken. En dan staat er een conflict, spanning of andere belemmering in de weg. In deze blog krijg je antwoord op de meest gestelde vragen in onze praktijk.

17 November 2023
min. leestijd

Een mediator leidt het gesprek naar wederzijds begrip en erkenning

Allereerst:

We snappen hoe moeilijk het is voor werknemer en werkgever wanneer er sprake is van een arbeidsconflict. Er ontstaat angst en onzekerheid. Als werknemer is het niet zo gek om angstig te zijn over de toekomst op het werk, onzekerheid te voelen over de uitkomst van het conflict. Wellicht vraag je je af hoe het de werkrelaties zal beïnvloeden.

We merken ook dat er aan tafel, zeker in het begin, sprake is van frustratie en boosheid. Boosheid over de omstandigheden die hebben geleid tot het conflict, inclusief onduidelijkheden, misverstanden of onrechtvaardigheden op de werkplek. Een arbeidsconflict leidt altijd tot aanzienlijke stress en druk. Van ruzie maken word je ziek zeggen we dan ook terecht. Het gevoel dat verwachtingen op het werk niet zijn nagekomen of dat er een gebrek is aan ondersteuning leidt tot teleurstelling. En het verlies van een positieve werkrelatie of het gevoel van onrechtvaardigheid kan verdriet veroorzaken.

Wie kiest mediator bij arbeidsconflict?

Wanneer in een arbeidsconflict gebruik wordt gemaakt van mediation, kan de vraag ontstaan wie de mediator mag kiezen. Daar is geen vastgestelde procedure voor. Het belangrijkste is dat beide partijen een goed gevoel over en vertrouwen in de mediator hebben. Soms krijg je een naam of bedrijf mee van de arbo-arts of bedrijfsarts. Dan heeft de arbo-arts daar goede ervaringen mee. Dat is fijn. Toch mag je daarnaast ook met elkaar bepalen wie de mediator wordt. Meestal volgt een offerte, zeker wanneer de werkgever voor de mediation betaalt. Echter de mediator mag geen belang hebben bij de werkgever, het is niet zo dat de betaler bepaalt bij mediation.

De mediator wordt dus aangesteld door de partijen gezamenlijk. Je kunt allebei een voorstel doen voor een mediator. Belangrijk is dat iedere partij vertrouwen heeft in de kwaliteit, kennis en ervaring van de mediator. De mediator zelf mag geen enkel belang hebben bij de werkgever of de werknemer, of een belang hebben bij de uitkomst.

Wij vinden het essentieel dat het mediationproces in een veilige omgeving plaats vindt, dat er ruimte is voor empathie en begrip voor de complexiteit van de situatie. Zowel de werknemer als werkgever, of andere betrokkenen in het arbeidsconflict mogen erop rekenen dat hun emoties worden erkend en gerespecteerd, en dat wij als mediator een neutrale en ondersteunende rol spelen bij het faciliteren van het gesprek en het zoeken naar oplossingen.

Wat is mediation en wat is belangrijk bij mediation?

Mediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, betrokken is om conflicterende partijen te helpen bij het bereiken van een vrijwillige overeenkomst. Het doel is om samen tot een oplossing te komen die voor zowel de werknemer als de werkgever aanvaardbaar is. Bij mediation gelden er drie belangrijke uitgangspunten: vertrouwelijkheid, geheimhouding en vrijwilligheid. Dat betekent dat we in het mediationproces werken naar het herstellen van het vertrouwen en daarnaast met elkaar kijken wat er nodig is om weer tot een vruchtbare samenwerking te komen. Daarbij moet dit voor beide partijen ook een haalbare kaart zijn.

Wat doet een mediator bij arbeidsconflict?

Voor ons betekent mediation het weer in communicatie en verbinding brengen van werkgever en werknemer, of collega / team. Er is sprake van een conflict en wellicht lijkt het bijna onmogelijk om dit op te lossen, het goede gesprek is waarschijnlijk nog niet gevoerd. Als neutrale derde kunnen wij op die manier de juiste interventies doen.

Als ervaren arbeidsmediators begeleiden we dit proces en de gesprekken. We zorgen dat de juiste vragen worden gesteld en beantwoord, we inventariseren wat er feitelijk aan de hand is en we bespreken ieders beleving en de emoties daarbij. Omdat we in dit proces op een professionele manier waarnemen, luisteren en vertalen naar de probleemsituatie, kunnen we ook bemiddelen naar wensen en verlangens voor de toekomstige samenwerking.

Hoe gaat een gesprek met een mediator?

Een arbeidsmediation begint meestal met aparte intakegesprekken, een inleidende bijeenkomst waarin de mediator het proces uitlegt. Daarin heb je de kant om je eigen kant van het verhaal te vertellen, vragen te stellen over het proces en de procedure en de mediationovereenkomst te bespreken en te tekenen. We zullen in deze intakegesprekken ook vragen naar wat een ieder belangrijk vindt om tot een oplossing te komen en wat er nu dwars zit. Op deze manier krijgen we de situatie helder. Daarna volgen gezamenlijke mediationgesprekken. Meestal 2 tot 4 keer.

Hoe lang duurt een mediation bij arbeidsconflict?

Bij arbeidsmediation of een arbeidsconflict duurt een gemiddeld mediationtraject circa 2-4 gesprekken van gemiddeld 2 uur.

Wat is de rol van de arbo-arts in het mediationproces?

De arbo-arts kan betrokken zijn om ervoor te zorgen dat de gezondheidssituatie van de werknemer adequaat wordt behandeld tijdens de mediation. De focus ligt op het vinden van oplossingen die rekening houden met de gezondheid van de werknemer. Op de manier wordt er ook rekening gehouden met de gezondheidstoestand van de zieke werknemer. Je moet immers onderhandelingsvaardig zijn en de gesprekken ook aankunnen.

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van de mediation?

Er kunnen zich twee situaties voordoen: Wanneer er een overeenkomst komt waarin de terugkeer naar het werk, aanpassingen op de werkplek, samenwerkingsverhoudingen of andere situationele oplossingen geregeld zijn die aanvaardbaar zijn voor beide partijen, dan volgt terugkeer. We kunnen daarbij ook afspreken op welke manier dit gemonitord wordt of geëvalueerd wordt.

Als de mediation niet succesvol is en niet tot een oplossing leidt, dan volgt een exit-mediation. Dan bespreken we op welke manier jullie uit elkaar kunnen gaan. Dit heet een beëindigings met wederzijdse instemming. De mediator voert dan de onderhandelingen om tot een beëindigingsovereenkomst te komen. Dit heeft een groot voordeel ten opzichte van de keuze om andere stappen te nemen, zoals juridische procedures. De resultaten van de mediation zijn meestal vertrouwelijk en kunnen niet in een latere rechtszaak worden gebruikt. Dus een juridisch proces kan altijd nog.

Onze ervaring is dat 90% van de arbeidsmediations tot een goed einde komt, in beide mogelijkheden.

Neem de eerste stap naar een oplossing voor het arbeidsconflict

We begrijpen dat het hebben van een arbeidsconflict een uitdagende en emotionele ervaring kan zijn. Frustraties, angsten, en onzekerheden kunnen de dagelijkse gang van zaken op het werk aanzienlijk beïnvloeden. We erkennen de complexiteit van de situatie en begrijpen dat jij als werknemer door een moeilijke tijd gaat. Maar hier is de kracht van verandering: het nemen van de eerste stap. Jouw bereidheid om actie te ondernemen kan de weg vrijmaken voor een positieve verandering in de huidige situatie. Het is oké om hulp te zoeken, en we staan klaar om je te begeleiden door middel van mediation.

De mediator is er niet alleen om het conflict op te lossen, maar ook om jou te ondersteunen. Je verdient een omgeving waarin jouw emoties en zorgen serieus worden genomen. Samen kunnen we werken aan het herstellen van balans, het verbeteren van communicatie en het vinden van oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn.

We nodigen je uit om de telefoon op te pakken, ons te bellen en de eerste stap te zetten naar een constructieve dialoog. Jouw stem is belangrijk, en we zijn hier om te luisteren, begrijpen en begeleiden.

Samen kunnen we bouwen aan een betere werkplek. Laten we beginnen. Neem met ons contact op voor een informatiegesprek.

Waar we te vinden zijn:

Mayet Mediators bemiddelt in arbeidszaken in het hele land. Kijk hier in welke steden we te vinden zijn.

Daarnaast is het altijd mogelijk om te vragen naar alternatieven, reistijden en opties die de mediator zelf heeft. Je kunt een mediator zoeken in steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Breda, Eindhoven, Arnhem, Bergen op Zoom, Roosendaal, Tilburg, Halderberge, Den Bosch, Middelburg, Dordrecht, Schoonhoven, Woerden, Kockengen, Nieuwegein, Hoofddorp, Nijmegen, Zwolle, Zeeland.

Vraag naar de mogelijkheden en neem met ons contact op.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!