Een conflict oplossen doe je samen! 5 tips.

familie-mediation-mayet.jpg
07 March 2023
min. leestijd

Waar mensen samen zijn, ontstaan conflicten. Dat is een natuurlijk gegeven. Mensen maken ruzie om verschillende redenen. Vaak ontstaan conflicten doordat mensen verschillende behoeften, meningen, waarden of belangen hebben. Wanneer deze niet met elkaar overeenkomen of in conflict zijn, kan dit leiden tot spanningen en frustraties die kunnen escaleren tot een ruzie. Sommige ruzies ontstaan ook door misverstanden of communicatieproblemen, waarbij de ene persoon iets anders bedoelt dan de ander. Soms kan ook een gebrek aan empathie of respect voor elkaar bijdragen aan het ontstaan van ruzies. Daarnaast spelen emoties ook een belangrijke rol bij ruzies. Mensen kunnen boos, gefrustreerd, verdrietig of teleurgesteld zijn, en deze emoties kunnen ervoor zorgen dat ze op een defensieve of agressieve manier reageren. Het is belangrijk om te erkennen dat ruzies een normaal onderdeel zijn van menselijke relaties en dat het soms nodig kan zijn om bepaalde zaken uit te spreken en conflicten op te lossen. Het is echter ook belangrijk om te leren hoe je effectief kunt communiceren en conflicten op een gezonde manier kunt oplossen, zodat ruzies niet escaleren en de relatie niet beschadigen. Dan rijst de vraag: Maar hoe ga je met een conflict om? Op welke manier ga het het bespreken met de ander? Of houd je het conflict voor je en wordt het een interne kwestie? Mensen hebben verschillende stijlen om met een conflict om te gaan. Ondanks deze verschillen geven wij als mediators graag 6 tips. Om het eerst zelf te proberen. Lukt het niet om er samen aan uit te komen? Dan kun je altijd een mediator inschakelen. Conflicten kunnen op verschillende manieren worden opgelost, afhankelijk van de aard en de ernst van het conflict, de betrokken partijen en de context. Hieronder vind je enkele algemene stappen die je kunt nemen om conflicten op te lossen: Identificeer de oorzaken van het conflict: Probeer te begrijpen wat de onderliggende oorzaken zijn van het conflict. Door te begrijpen waarom het conflict is ontstaan, kunt u beter inschatten welke oplossing het meest effectief zal zijn.

  1. Communiceer open en eerlijk: Open en eerlijke communicatie is cruciaal bij het oplossen van conflicten. Luister naar de andere partij en probeer hun perspectief te begrijpen. Stel vragen en wees bereid om uw eigen perspectief te delen.
  2. Zoek naar gemeenschappelijke belangen: Zoek naar gemeenschappelijke belangen of doelen die u deelt met de andere partij. Door dit te doen, kunt u een basis leggen voor samenwerking en onderhandeling.
  3. Onderhandel over oplossingen: Werk samen met de andere partij om oplossingen te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Wees bereid om compromissen te sluiten en te onderhandelen over verschillende opties.
  4. Maak afspraken en volg ze op: Zorg ervoor dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over hoe het conflict zal worden opgelost en wat er van elke partij wordt verwacht. Zorg ervoor dat u zich houdt aan deze afspraken en volg de voortgang op.

Als je samen een conflict niet kunt oplossen, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen:

  • Zoek hulp van een derde partij: bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of een andere onafhankelijke persoon die kan helpen om het conflict op te lossen. Lukt dit niet: Schakel op tijd een mediator in.
  • Blijf communiceren: houd de communicatielijnen open en probeer elkaars standpunt te begrijpen. Luister naar wat de andere persoon te zeggen heeft en geef aan wat jouw standpunt is. Probeer op een respectvolle manier met elkaar te blijven praten.
  • Ga niet escaleren: maar probeer naar een tijdelijke oplossing of compromissen te komen, een oplossing die tijdelijk voor beide partijen acceptabel is. Dit kan betekenen dat je even concessies moet doen, maar het is belangrijk om te onthouden dat een compromis kan leiden tot een betere relatie op de lange termijn. Ondertussen zoek je je hulp van bijvoorbeeld een mediator.
  • Accepteer dat je het niet eens bent: Soms is het niet mogelijk om tot een oplossing te komen waar beide partijen tevreden mee zijn. Het is belangrijk om dit te erkennen aan elkaar.
  • Ondertussen: Zoek een mediator: Als het conflict te complex of emotioneel beladen is om zelf op te lossen, overweeg dan om een mediator in te schakelen om te helpen bij het vinden van een oplossing.
Het oplossen van conflicten kan een uitdagend en soms emotioneel proces zijn, maar door open communicatie, samenwerking en compromis te bevorderen, kunt u vaak tot een bevredigende oplossing komen. Mayet Mediators helpen jullie om oplossingen te zoeken. Door onze kennis en ervaring weten we precies welke interventies passend zijn. Zo trekken we de communicatie tussen jullie weer vlot en komt er ruimte om - in een positief proces - te zoeken naar de beste alternatieven in de situatie. Daarbij houden we oog voor de relatie, en zijn afspraken toekomstbestendig. Neem gerust contact met ons op per mail of telefoon, dan kijken we met elkaar naar de beste aanvliegroute en starten we op korte termijn een mediationproces op.
mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!