Last van grensoverschrijdend gedrag? Maak het bespreekbaar met behulp van mediation!

zakelijke-mediation-bij-mayet.jpg
19 January 2022
min. leestijd

Het onderzoek van BOOS en Tim Hofman stelt grensoverschrijdend gedrag aan het licht bij The Voice of Holland. De media staan bol van het nieuws over kandidaten die te maken hebben met een afhankelijke relatie tussen coach en medewerkers bij The Voice. Het roept veel reacties op bij mensen, van boosheid, walging en onbegrip. Is hetgeen nu naar boven komt bij The Voice of Holland het topje van de ijsberg? Wij denken van wel. En dat betreft niet alleen het medialandschap. Helaas is (seksueel) grensoverschrijdend gedrag nog vaker aan de orde dan je denkt. Wij merken dat, niet alleen in onze rol van extern vertrouwenspersoon, ook als mediator tijdens mediation gesprekken. En helaas betreft het vaak vrouwen. Ook op de werkvloer, in een arbeidsrelatie, komt grensoverschrijdend gedrag meer voor dan we denken. Vrouwen houden vaak hun mond hierover. Want wat betekent het maken van een melding daarvoor voor je baan, leidt de arbeidsrelatie eronder, of gaat het ten koste van carrière kansen? Is het veilig genoeg om je kwetsbaar op te stellen? Allerlei gevoelens en belangen spelen mee. Heb je zelf soms aanleiding gegeven tot dit gedrag? Stel je je soms aan? Wat is normaal en wil je nog accepteren? En ondertussen voelt het helemaal niet goed….. De verhalen die we horen over het mannelijk gedrag achter de schermen bij TVOH, over Jeroen Rietbergen, Ali B of de familie de Mol, komen heftig binnen. En dat laat ons niet onberoerd. De sociale media ontploffen. En mensen die zelf te maken hebben (gehad) met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of macht, soms ook op de werkvloer, zullen dit extra voelen. Het triggert je eigen herinnering of beleving en dat maakt het extra pijnlijk. De afgelopen jaren hebben we vaker situaties meegekregen over hoe we in onze maatschappij worden geconfronteerd met ingrijpende verhalen van grensoverschrijdend gedrag. Neem alleen maar de kwestie Epstein, prins Andrew, Maxwell…

Mannen voelen zich ook kwetsbaar op de werkvloer.

Ook zien we tijdens mediations dat mannen zich kwetsbaar kunnen voelen op de werkvloer. Wat kunnen we wel en wat niet? Kun je nog alleen met een vrouw in bespreking gaan of samen in een auto naar een overleg? Het maakt ook de mannen onzeker, voor je het weet ligt er een melding. Ook mannen kunnen in een mediation hun kwetsbaarheid tonen, wanneer je dit met elkaar bespreekbaar maakt, lost dit op voorhand veel op. We nodigen in preventieve mediation ook werkgevers uit om actief na te denken over het psycho-sociale beleid en de arbeidsvoorwaarden. Gesprekken met HR-medewerkers leveren preventieve mediation op, zodat moeilijke onderwerpen onder leiding van een mediator kunnen worden besproken.

Grensoverschrijdend gedrag komt meer voor dan je vermoedt.

Elke grensoverschrijding begint met een cultuur waarin dit keer op keer gedoogd - en zelfs impliciet of expliciet - goedgekeurd wordt. Wij horen tijdens mediations over grensoverschrijdend gedrag, dat het vaak begint met het maken van grapjes. Grapjes, pesten, bijnamen, lacherigheid. Grapjes die ‘leuk’ lijken, maar vaak ten koste gaan van de ander. En dat zijn meestal grapjes van mannen over vrouwen. We zien grensoverschrijdend gedrag en een inbreuk op je eigen integriteit ook als gespreksonderwerp terugkomen binnen families, bij familiesystemen. Bijvoorbeeld tijdens een familiemediation tussen ouders en meestal volwassen kinderen. Kinderen die grensoverschrijdend gedrag ervaren hebben in hun gezin en jeugd. De manier waarop vaders met de moeders omgaan, de manier waarop je als kind niet gehoord wordt, en wanneer je zaken bespreekbaar wilt maken, dan word het weggewuifd. Intimiteit en zelfs seksualiteit is in zo’n gezinssysteem maar moeilijk bespreekbaar. Je integriteit als kind wordt aangetast. En weet je wat daarin bijzonder is? Kinderen blijven van hun ouders houden, ze houden echter steeds minder van zichzelf….. En tenslotte komt het ook vaker voor dan je denkt binnen relaties. Bij scheidingsbemiddelingen komt het onderwerp om in een afhankelijke relatie te zijn naar voren, een mismatch op intimiteit en seksualiteit en macht aan de orde. En hoe lang de situatie al voortduurt, hoe lang je dit van de ander pikt.

Mediation: In veilige omgeving bespreekbaar maken van ongewenste inbreuk op je integriteit.

Waardoor komt het dat het zo moeilijk is om te melden dat het gedrag van die ander jouw grenzen en integriteit overschrijdt en waarom betreft het meestal de mannen? Uit onderzoeken blijkt dat de meerderheid van grensoverschrijdend gedrag plaats vindt door mannen. Ligt het aan onze cultuur, maatschappij? Aan onze manier van het niet bespreekbaar kunnen en durven maken? Aan onze ethische normen en waarden? Het start volgens ons allemaal bij het gedogen van het gedrag. We wijzen elkaar er niet voldoende of niet meer op. We kunnen onze grenzen maar moeilijk aangeven, want er hangen allerlei belangen en risico’s aan vast. We laten het maar gebeuren. Of we praten het goed, het zal wel aan mijzelf liggen, ik zal er misschien wel aanleiding toe gegeven hebben. We lachen het weg. Hoe breng je grensoverschrijdend gedrag aan de orde? Waar begin je dan? Volgens ons start het met het bespreekbaar maken. Machtsmisbruik of het overschrijden van iemands integriteit mag en kan niet. En misschien heeft de een dit in het begin niet zo bedoeld, wanneer de ander grensoverschrijdend gedrag ervaart, dan is het zo. Dat betekent dat we – in allerlei systemen in onze maatschappij moeten werken aan een cultuur waarin in alle veiligheid en kwetsbaarheid kan worden gesproken over deze onderwerpen. Dat begint thuis, in de opvoeding en het gezin, op school en in het onderwijs, in het bedrijfsleven….. Het gaat verder. Moeten we, te beginnen met jonge mensen, niet meer samenkomen en met elkaar leren hoe we in alle veiligheid moeilijke onderwerpen bespreekbaar kunnen maken? Van hart tot hart, naar ieders behoefte? Wij merken dat wanneer tijdens een mediation mensen de moed en kracht hebben om te vertellen over zaken als identiteit, vriendschap en hoe je met elkaar om wilt gaan, de ander ook open gaat staan. En kunnen onderwerpen als waar je mee zit, waar je het moeilijk mee hebt en wat je van elkaar verwacht in de relatie worden besproken.

Cultuur omslag nodig: we gedogen te veel.

Het einde van grensoverschrijdend gedrag komt echt pas in zicht als we keihard werken aan een cultuur waarin we leren in kwetsbaarheid met elkaar in gesprek te zijn. Dat begint thuis. Waarbij vaders een bijzondere rol vervullen. Die kwetsbaar, aanwezig en emotioneel verbonden zijn met hun partner en kinderen. Het gaat nog verder door: op het werk, in organisaties, bij verenigingen. En daarbij kan de mediator helpen. Een mediation is daarbij altijd een ondersteunend en belangrijk middel om met elkaar in gesprek te gaan. De mediator is onafhankelijk en neutraal. Maar weet waar welke interventies moeten liggen. We trekken de communicatie vlot en het gesprek wordt openhartig. Waarbij de gezamenlijke beleefde ervaring wordt besproken en waarbij je oplossingen en gedrag voor de toekomst bepaalt. We kunnen en mogen niet meer accepteren dat we deze giftige cultuur als normaal accepteren of maar doen alsof het niet bestaat. Daaraan werken Mayet Mediators maar al te graag mee!

Herken je dit? Maak plan van aanpak:

Heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld op je werk, met je baas, manager of collega’s? Meld je dan bij een externe vertrouwenspersoon! Maak samen een plan van aanpak over hoe je de melding veilig en in een vertrouwde omgeving kan doen. En daarbij is mediation een mogelijke oplossing. Of mail of bel een registermediator. Dan kun je samen kijken op welke manier je in een veilige omgeving een melding kunt maken. Wanneer wij een mediationgesprek opstarten, is dat altijd vertrouwelijk. Bij arbeidsbemiddelingen kijken we wie er het best aan tafel kunnen komen. Soms is een HR-medewerker ook betrokken en is de vertrouwenspersoon erbij om jou te ondersteunen. We maken moeilijke onderwerpen bespreekbaar. Je mag voor je gevoelens, angsten en bedreigingen uitkomen. In een gezin of familiemediation maken we onderwerpen bespreekbaar als de emotionele verbinding tussen de familieleden. De bijzondere rol van ieder, de relatie van de ouders zelf en in verhouding tot de kinderen. En binnen een relatie, of wanneer er al sprake is van een scheiding, maken we onderwerpen als macht, afhankelijkheid en keuzes daarin bespreekbaar. Natuurlijk kunnen we nooit accepteren dat we voorbij gaan aan elkaars integriteit: je blijft van een ander af, je schaadt elkaars integriteit niet, en je respecteert een ieder in zijn eigenwaarde. Je komt gewoonweg niet te dichtbij. Laten we daar duidelijk over zijn. Speelt dit bij jou? Is er sprake van aanranding, seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag? Doe dan aangifte. Slachtofferhulp kan je daarbij ondersteunen en helpen. Lees hier meer.

*****

Herken je je in dit artikel? Wil je erover praten en kijken welke behoefte jij hebt en welke oplossingen er zijn? Dit kan zowel op het gebied van arbeidsmediation, familiemediation of scheidingsbemiddeling. Bel of mail ons!  We maken samen een plan van aanpak, waarin jij de baas bent. We doen niets waar jij het zelf niet mee eens bent! Bel 085 – 773 02 12 of meld je via het contactformulier op onze website. Onze mediators in de regio Rijswijk, Kockengen, Maurik, Bergschenhoek en Bergen op Zoom staan voor je klaar. Op deze manier is een mediation inplannen in Zuid-Holland, Lansingerland, Den Haag, Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrecht, Maas en Waal, Betuwe, Noord-Brabant, en Zeeland mogelijk.
mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!