(Pre-) Mediation Gezondheidszorg is kwaliteitverhogend

mediation-gezondheidszorg-mayet.jpg
02 July 2021
min. leestijd

Mayet Mediators hebben veel ervaring in de zorg, en in conflictbemiddeling in de zorg. Er zijn veel samenwerkingsverbanden in de zorg, en daarmee ook veel verschillende verhoudingen. Het zogenaamde level playing field bepaalt veel beslissingen. Wij bemiddelen in conflicten, met grote regelmaat ook preventief, bijvoorbeeld:

  • binnen het medisch specialistisch bedrijf
  • binnen de maatschap
  • tussen bestuurders en toezichthouders
  • tussen de zorginstelling en medisch specialisten of artsen in loondienst
  • tussen zorginstellingen en ondernemingsraden of cliëntenraden
  • tussen zorginstellingen en cliënten
Gelukkig wordt mediation als conflictbeslechting in de specifieke wetgeving van de zorg genoemd. Daarnaast is er de zogenaamde Governance code voor de Zorg. Wanneer er tussen bestuurders en toezichthouders conflicten ontstaan, wordt mediation als mogelijkheid genoemd. Niet alleen tussen de zorginstelling en haar bestuurders of werknemers, maar ook in de verhouding tussen een zorginstelling en burgers kan mediation een rol spelen. Uit het Uitvoeringsbesluit Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) volgt dat burgers nadat zij een klacht hebben ingediend bij de klachtfunctionaris via het landelijk meldpunt zorg een mediator in kunnen schakelen. Mediation wordt gelukkig in de gezondheidszorg centraal gesteld als middel voor conflictoplossing. Mayet Mediators zijn op de hoogte van deze wet- en regelgeving en hebben affiniteit in de zorg.

Waarom kiezen voor Mayet Mediators?

Een (preventief) mediationproces wordt bij ons snel opgestart. Immers wanneer er een probleem is geëscaleerd, kan dat niet nog weken wachten. Daarom streven wij ernaar om binnen 1 week na aanmelding van het conflict de intakegesprekken te hebben gepland. Wij realiseren ons dat imagoschade of reputatieschade zo veel mogelijk beperkt moet worden. Een root voordeel van het opstarten van een mediationproces is dat partijen vertrouwelijkheid met elkaar afspreken en geheimhouding gedurende de mediation. Wij bemiddelen naar lange termijn oplossingen, waardoor er focus ligt op het behoud van de onderlinge relaties. En wanneer de oplossing is dat de wegen scheiden, dan bemiddelen we naar een vaststellingsovereenkomst. Duidelijk en zonder open eindjes.

Op deze manier willen Mayet Mediators een steentje bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en de besparing van onnodige kosten die ontstaan bij gerechtelijke procedure en/of arbitrage. Lees hier meer.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!