Meer huiselijk geweld of meldingsbereidheid hoger?

kinderen-in-een-scheiding-mayet.jpg
13 April 2022
min. leestijd

Zo kopte een krantenartikel op 7 april jl. in het blad Groot Rijswijk. Ik kom zelf uit Rijswijk en als registermediator heb ik in mijn werk al vele conflictsituaties voorbij zien komen. Dus dit kopje triggerde mij in alle opzichten. In het artikel lees ik dat Wil van Nunen (PvdA) in februari het college vroeg waarom juist in Rijswijk meer huiselijk geweld voorkomt en wat de gemeente eraan wil doen. Want uit cijfers van het CBS bleek dat er in Rijswijk bovengemiddeld veel huiselijk geweld is tussen (ex-)partners. Zo is er meer huiselijk geweld in Rijswijk dan bijvoorbeeld in Den Haag; een gemeente die vele malen groter is dan Rijswijk. Een verklaring die hiervoor gegeven kan worden is dat er veel echtscheidingen zijn in Rijswijk en er veel armoede is. Deze twee bronnen van stress verhogen het risico op huiselijk geweld. Zou dit de verklaring zijn? Binnenkort wordt dit inzichtelijk gemaakt. Voor het college is het vooral nu belangrijk om het aantal hermeldingen te verminderen en te zorgen dat huiselijk geweld en kindermishandeling ook op de lange termijn minder voorkomen. Prefentief te werk gaan. Dat lijkt mij een goed uitgangspunt van het college. Ook ik zie aan de mediationtafel vaak genoeg dat mediation pas ingezet wordt als de escalatie al zo hoog is dat de relatie bijna niet meer te redden valt. Vaak is een scheiding dan nog de enige uitweg. Ik zou liever zien dat dit anders is. Wat is hiervoor allemaal aan vooraf gegaan? En had een goed gesprek met elkaar eventueel een en ander kunnen voorkomen? Door preventief te werk te gaan kun je vaak huiselijk geweld voorkomen. Mediation is een goed middel om in goed overleg afspraken met elkaar te maken. Mijn advies zou zijn: Zorg bij de eerste signalering van huiselijk geweld dat partners onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek gaan. Wacht daar niet te lang mee. Waak ervoor dat de escalatie zo hoog oploopt dat een gesprek met elkaar niet meer mogelijk is. Want dan kom je in de situatie dat in gesprek gaan met elkaar niet meer mogelijk is. Het gaat immers om de partners zelf die een oplossing moeten vinden om het geschil op te lossen. En zeker ook als er kinderen bij betrokken zijn wil je dat er snel een oplossing komt. Een veilige omgeving voor ex-partners en kinderen heel belangrijk. De structuur van de scheidingsbemiddeling van Mayet Mediators en ook de methode van ouderschapsbemiddeling is daarin zeer effectief. Duidelijke afspraken maken, een duidelijke structuur en afspraken maken over hoe ouders met elkaar gaan samenwerken. Wij richten ons als Mayet Mediators juist op de transformatie van partners naar ouderschap, waarbij kinderen als derde partij in de scheiding centraal staan. Hun stem wordt gehoord. Ik roep dan ook alle professionals die bij dit onderwerp betrokken zijn veel eerder in het proces mediation als preventiemiddel in te zetten. Biedt betrokkenen mediation aan zodat zij aan tafel het geschil bespreekbaar kunnen maken en afspraken kunnen maken die duurzaam zijn. Mediation zou in dit geval het aantal hermeldingen kunnen verminderen en kan er uiteindelijk voor zorgen dat huiselijk geweld en kindermishandeling ook op de lange termijn minder voorkomt. Is er bij jou sprake van huiselijk geweld? Of  wil je je scheiding zodanig regelen dat er ruimte komt om als ouders samen te werken en daarna de kinderen centraal te stellen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch of via het contactformulier. Een oriëntatiegesprek is gratis. Samira El Batioui is jurist en registermediator.  Ze is verbonden als partner aan Mayet Mediators voor de regio Rijswijk, Voorburg, Den Haag en omgeving. 

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!