Premarital mediation – moderne huwelijkse voorwaarden

mayet-mediators-nederland.jpg
13 September 2021
min. leestijd

Wij krijgen steeds vaker de vraag om stellen te begeleiden bij het maken van een zogenaamde voorhuwelijkse samenlevingsovereenkomst. Middels preventieve mediation, of premarital mediation, worden afspraken gemaakt voor de toekomst. We zien het ook bij stellen die een tweede huwelijk aangaan, of juist op latere leeftijd pas gaan trouwen. We merken dat preventieve bemiddeling een hele intieme en intensieve methode is om met elkaar te praten over allerlei – soms moeilijke – onderwerpen. Onder de professionele begeleiding van een mediator, worden deze gesprekken eerlijk, oprecht en raakt de diepe kern. Een basis voor de toekomst. Wij vinden dan ook dat dit op de "to-do list" van het regelen van je trouwdag zou moeten staan! Hieronder volgt een checklist met de belangrijkste onderwerpen die we bespreken in voor-huwelijkse preventieve mediation en vastleggen in deze premarital overeenkomst: Vermogensopstelling – bezittingen en schulden voor het huwelijk.

 • Afspraken over geldmanagement, wat te doen bij financiële problemen en kostwinnerschap.
 • Hoe ga je om met voorhuwelijkse bezittingen en schulden bij een onverhoopte echtscheiding?
 • Word je eigen vermogen vermengd met het huwelijksvermogen?
 • Wat doe je als de voorhuwelijkse goederen van de ene persoon worden gebruikt om de voorhuwelijkse schulden van de andere persoon af te betalen? Moet de betalende partij terugbetaald worden of is het een gift?
 • Wat als je de overwaarde uit een voorhuwelijkse woning gebruikt om samen een nieuwe woning te kopen? Moet de betalende partij terugbetaald worden of is het een gift?
 • Hoe ga je om met het inkomen en vermogen dat je samen opbouwt? Zullen ze gezamenlijk zijn, en 50/50 of een andere regeling?
Beheer van vermogen en inkomen
 • Hebben jullie verschillende geldstijlen? Kennen jullie elkaars spaardoelen of prioriteiten?
 • Ken je elkaars behoeften daarin?
 • Hoe belangrijk is financiële zekerheid?
 • Hoe ziet jullie levensstijl eruit, hoe sober of lux is deze? Zijn die verschillen overbrugbaar en hoe ga je de communicatie daarover aan met elkaar?
 • Wie regelt de geldzaken? Hoe worden de huishoudrekeningen betaald en wiens verantwoordelijkheid is dat? Heb je ieder een eigen rekening of een en/of rekening en hoe ga je daarmee om?
 • Zijn er financiële verplichtingen uit het verleden, bijvoorbeeld kinderalimentatie, partneralimentatie of aflossingen op schulden? Hoe gaan jullie daarmee om?
 • Stel je zou onverhoopt gaan scheiden, hoe kijk je dan tegen zorgplicht naar elkaar toe en de kinderen aan?
 • Hoe belangrijk is pensioenopbouw of pensioensparen?
Krediet en schulden
 • Hebben jullie schulden opgebouwd en hoe zijn de afspraken met betrekking tot het afbetalen van oude schulden of het opbouwen van nieuwe schulden?
 • Is het waarschijnlijk dat een van jullie te veel leent? Of de ander juist niet wil lenen?
 • Overweeg gezamenlijke kredietkwesties, evenals kwesties zoals het verpanden van je huis als onderpand voor zaken, of het aangaan van een financiering om bijvoorbeeld een eigen bedrijf te starten.
Werken
 • Hoe verdeel je werk en zorgtaken, zoals het opvoeden van kinderen of het huishouden?
 • Welke rol neem je in het huwelijk? Wat is uw verwachting van het soort banen en inkomen dat je ieder zult hebben?
 • Verwacht een van jullie op enig moment een carrièreswitch?
 • Wat doe je als een van beiden arbeidsongeschikt raakt?
 • Hoe zou je je voelen als je partner van baan zou veranderen en dit juist minder verdient?
 • Wanneer ben je van plan met pensioen te gaan? Zo vroeg mogelijk, of ben je van plan zo lang mogelijk door te werken?
 • Verwacht je dat je beiden blijft werken nadat jullie kinderen hebben gekregen? Of blijft een van jullie thuis? Voor hoelang?
 • Hoe ga je om met verhuisbeslissingen?
 • Wat als een van u voor uw werk wordt overgeplaatst en naar een andere staat moet verhuizen?
 • Wat als een van jullie na het krijgen van kinderen dichter bij een familie wil gaan wonen?
Partneralimentatie en/of kinderalimentatie
 • Wat vinden jullie van partneralimentatie?
 • Zijn er beperkingen op het bedrag, de voorwaarden en de duur van de ondersteuning?
 • Wil je voorwaarden maken over partneralimentatie of alimentatie die anders zijn dan de in de wet geregeld is?
 • Verwachten jullie allebei te werken en bij te dragen aan het huishouden? Wat zijn die verwachtingen?
 • Zelfs als je denkt dat je het ermee eens bent, is het de moeite waard om ervoor te zorgen dat jullie allebei het huwelijk ingaan met dezelfde verwachtingen over inkomsten en werk. Zou er een omstandigheid zijn waardoor één partner niet kan werken, zoals een gezondheidsprobleem of de geboorte van een kind? Hoe zit het met terug naar school gaan?
 • Verandert dat van gedachten over hoe je denkt over partneralimentatie of alimentatie?
Schenkingen en erfenissen Bijvoorbeeld een lening of een aanbetaling voor het huis. Het is belangrijk om duidelijk te maken hoe jullie dit in de verdeling betrekken of niet. Hieronder vindt u enkele vragen die u kunt stellen wanneer u met deze situatie wordt geconfronteerd:
 • Zou de schenking huwelijks- of gemeenschapseigendom zijn, of eigendom van de echtgenoot wiens familie het geld gaf?
 • Als het een lening is, wie is dan verantwoordelijk voor de terugbetaling ervan, en hoe en wanneer?
 • Duidelijkheid over hoe je omgaat met hulp van de familie om conflicten in de toekomst te voorkomen.
Belastingen Het is belangrijk om duidelijk te zijn over wat hun houding en meningen zijn met betrekking tot het betalen van belastingen. Enkele vragen die jullie elkaar misschien willen stellen:
 • Ga je afzonderlijke belastingen of gezamenlijke belastingen indienen?
 • Is er een oude belastingschuld?
Hoger onderwijs - keuze ander beroep Soms wil of moet een van de echtgenoten terug naar school. Deze situatie kan ertoe leiden dat de ene echtgenoot de andere moet onderhouden terwijl hij of zij een diploma nastreeft. In deze situatie is het belangrijk dat jullie duidelijk met elkaar communiceren wat de verwachtingen van elke partij zijn. Enkele nuttige vragen om te stellen:
 • Zal een van jullie tijdens het huwelijk naar de universiteit of andere opleiding gaan?
 • Moet een van jullie de ander ondersteunen terwijl hij of zij op school zit?
 • Hoe ga je om met deze opoffering als het huwelijk niet lukt?
 • Hoe worden studieleningen terugbetaald?
 • Zouden de verwachtingen over inkomen en verdiensten veranderen als één persoon weer naar school wil nadat je meerdere jaren getrouwd bent geweest?
Schuldvraag
 • Is er sprake van een schuldvraag bij een eventuele echtscheiding. Wanneer wel en wanneer niet.
 • Hoe ga je om mocht er sprake zijn van vreemdgaan, drugs- of alcoholmisbruik.
 • Hoe denken jullie over schuld?
 • Zou het een verschil maken in uw vermogensregeling of partneralimentatie als u vindt dat de ene persoon meer heeft bijgedragen aan de ontwrichting van het huwelijk dan de andere persoon?
Evaluatie, wijziging en bijstelling Willen jullie deze overeenkomst evalueren en eventueel bijstellen? Bijvoorbeeld na 1, 5 , 10, 25 jaar huwelijk?

Vragen over onze werkwijze bij premarital of preventieve mediation? Schroom niet een neem gerust contact met ons op.

In een vrijblijvend oriëntatiegesprek lichten we onze aanpak toe en maken we een plan van aanpak. Vraag hier om meer informatie over premarital medation.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!