Samen mantelzorgen – praktische tips om ruzie te voorkomen in de familie

fm3.jpg

Mantelzorg kan uitdagend zijn wanneer het gaat om samenwerking tussen broers en zussen. Gevoelens van boosheid, onbegrip of schuldgevoel (omdat je niet zoveel kan doen als de ander) kunnen mee gaan spelen. Ook kun je je in de steek gelaten voelen of je merkt dat je in een emotionele klem terecht komt tussen je eigen grenzen, die van de andere broer/zus en het belang van de ouder waar je voor zorgt. Ook het familiesysteem en de rollen en communicatiepatronen daarin spelen mee wanneer je intensief met elkaar mantelzorgt. In deze blog delen we 10 praktische tips om ruzies te voorkomen bij het verlenen van mantelzorg.

01 February 2024
min. leestijd

Familie mediation

Wat maakt mantelzorgen met broers en zussen zo lastig?

Belangrijke oorzaken voor ruzie in de familie

Ruzies tussen mantelzorgende broers en zussen kunnen verschillende oorzaken hebben, en elk gezin is uniek in zijn dynamiek. Toch zijn er enkele veelvoorkomende factoren die bijdragen aan conflicten tussen familieleden die zorgen voor een zorgbehoevend familielid. Enkele van deze oorzaken zijn:

 1. Ongelijke verdeling van taken: De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorgtaken is niet eerlijk verdeeld. De een doet meer dan de ander, de een heeft meer tijd dan de ander, de een wil niet meer doen. Dit kan leiden tot onderlinge spanning. Het gevoel dat één persoon een onevenredige last draagt, kan leiden tot wrok en conflicten.
 2. Verschillende opvattingen over zorg: Broers en zussen kunnen verschillende ideeën hebben over de juiste aanpak van de zorg. Dit kan leiden tot meningsverschillen over de te volgen zorg. Bijvoorbeeld waar gebruiken we het persoonsgebonden budget voor, welke medicijnen geven we wel en niet, moet moeder of vader wel of niet eten of drinken…..
 3. Communicatieproblemen: Broers en zussen kunnen niet goed met elkaar communiceren. Er ontstaan onderlinge misverstanden, iets is niet gezegd of wel gehoord en er zijn allergieën of overtuigingen over de ander ontstaan die in de weg kunnen zitten. Wanneer je niet meer openlijk kunt praten over of luisteren naar ieders behoeften en verwachtingen, dan stokt de communicatie.
 4. Financiële zorgen: De kosten van zorg kunnen een bron van stress zijn. Broers en zussen kunnen het oneens zijn over de financiële bijdragen aan de zorg, en dit kan leiden tot spanningen en conflicten.
 5. Het familiesysteem van het gezin van herkomst: Oude patronen, posities in de familie, bepaald gedrag of onopgeloste kwesties kunnen weer naar boven komen wanneer de familie wordt geconfronteerd met de uitdagingen van mantelzorg. Niet-verwerkte emoties en behoeften uit het verleden en de onderlinge communicatiepatronen kunnen de huidige situatie verder belasten.
 6. Verschillende verwachtingen en prioriteiten: Broers en zussen hebben mogelijk verschillende verwachtingen ten aanzien van de zorg en kunnen prioriteiten stellen op basis van hun eigen levensomstandigheden. Dit kan leiden tot onenigheid over wat als belangrijk wordt beschouwd.

Kortom: Het is belangrijk om te erkennen dat mantelzorg een complexe taak is en dat open communicatie, begrip en het verdelen van verantwoordelijkheden op een eerlijke manier kunnen helpen bij het verminderen van conflicten binnen de mantelzorgende familie. Het inschakelen van professionele hulp van een mediator is dan ook nuttig zijn om de communicatie te verbeteren en conflicten op te lossen. Lees er hier meer over.

10 tips om ruzie te voorkomen tussen mantelzorgers.

Het voorkomen van ruzie, vooral in familierelaties of tijdens zorgsituaties, vergt aandacht, begrip en communicatie.

Hier zijn 10 tips die kunnen helpen bij het voorkomen van conflicten:

 1. Open communicatie: Zorg voor open en eerlijke communicatie binnen de familie. Moedig alle betrokkenen aan om hun gevoelens, zorgen en verwachtingen te uiten.
 2. Helderheid over rollen en verantwoordelijkheden: Maak duidelijke afspraken over wie welke taken en verantwoordelijkheden op zich neemt. Vermijd onduidelijkheid, wat kan leiden tot frustratie en conflicten.
 3. Regelmatig overleg: Plan regelmatige familiebijeenkomsten om de voortgang te bespreken, eventuele zorgen te uiten en eventuele aanpassingen aan het zorgplan te overwegen.
 4. Respecteer elkaars grenzen: Iedereen heeft zijn eigen capaciteiten en grenzen. Respecteer de persoonlijke grenzen van elk familielid en verdeel de taken op basis van ieders mogelijkheden.
 5. Maak gebruik van externe ondersteuning: Overweeg het inschakelen van professionele hulp, zoals een bemiddelaar, familietherapeut of maatschappelijk werker, om te helpen bij het oplossen van eventuele spanningen.
 6. Financiële transparantie: Wees transparant over financiële zaken met betrekking tot de zorg. Maak afspraken over hoe kosten worden verdeeld en zorg ervoor dat iedereen zich hier comfortabel bij voelt.
 7. Begrip voor verschillende standpunten: Realiseer je dat mensen verschillende perspectieven hebben. Probeer empathie te tonen en begrip te hebben voor de standpunten en behoeften van andere familieleden.
 8. Zorg voor balans: Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen de zorgverantwoordelijkheden en andere verplichtingen in het leven van elk familielid. Vermijd overmatige belasting van één persoon.
 9. Flexibiliteit: Wees bereid om aanpassingen te maken aan het zorgplan als dat nodig is. Flexibiliteit kan helpen om beter om te gaan met veranderingen in de gezondheidssituatie van de zorgbehoevende.
 10. Zelfzorg: Moedig alle betrokkenen aan om voor zichzelf te zorgen. Het is essentieel dat mantelzorgers ook tijd nemen voor ontspanning en hun eigen welzijn.

Wat wij als familiemediators willen meegeven aan je:

 • Realiseer je dat je de ander nu en in deze omstandigheden niet kunt veranderen. Probeer er ook zélf anders mee om te gaan, zodat je er minder last van hebt.
 • Probeer vooral niet om het onmogelijke tot stand te brengen met negatieve gevoelens maar zoek naar alternatieven en denk om jezelf.

Kom je er samen niet uit, kies dan voor mediation. Bel voor een gratis kennismakingsgesprek bij een mediator bij jou in de buurt. 

fm2.jpg

Mediation maakt meer mogelijk en lost de situatie op.

Familie en mantelzorgen kan soms complex zijn.

Hou familieleden op de hoogte over de werkelijke conditie van de ouder. Verdeel de taken daarom naar individuele kwaliteiten, vrijheid en levensomstandigheden. Zeker taken als hulp bij de financiën, de contacten onderhouden met bijvoorbeeld de thuishulp en thuiszorg of andere indirecte zorgtaken kunnen ook gedaan worden door die zus die net even wat verder weg woont. En wanneer een van de gezinsleden om een bepaalde reden niet kan helpen, zorg er dan voor dat je andere hulp inschakelt. Hierbij kun je denken aan een vrijwilliger van een welzijnsorganisatie of andere instantie.

Mayet Mediators bemiddelt in familiezaken in het hele land. Kijk hier in welke steden we te vinden zijn.

Daarnaast is het altijd mogelijk om te vragen naar alternatieven, reistijden en opties die de mediator zelf heeft. Je kunt een mediator zoeken in steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Breda, Eindhoven, Arnhem, Bergen op Zoom, Roosendaal, Tilburg, Halderberge, Den Bosch, Middelburg, Dordrecht, Schoonhoven, Woerden, Kockengen, Nieuwegein, Hoofddorp, Nijmegen, Zwolle, Zeeland.

Vraag naar de mogelijkheden en neem met ons contact op.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!